Projekt rozvoje digitálních kompetencí učitelů

Pomáháme učitelů.

Jsme v polovině! Dosud jsme v rámci projektu proškolili 101 učitelů na 6 školách. Zrealizovali jsme 90 školení za účasti 19 lektorůmentorů.
Celkem proběhlo 360 školících hodin101 hodin mentoringu.

Jak zhodnotili pilotáž jednotlivé školy?

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email