Příklady dobré praxe

V rámci pilotní ověření vzdělávacích programů zde bude postupně vznikat nabídka příkladů dobré praxe vycházející z reálného využívání digitálních technologií v partnerských školách s ohledem na jednotlivé digitální kompetence učitelů DigCompEdu. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email