Aktuálně o projektu

Projekt byl zahájen v listopadu 2019 a ukončen bude v srpnu 2022. 

Závěrečná evaluace (1. běh pilotáže)

Zhodnocení pilotáže vzdělávacího programu v jednotlivých školách (v Gymnáziu v Rokycanech, SŠ v Kralovicích a INFIS v Plzni). 


Příprava akčních plánů rozvoje škol a jednotlivých učitelů. Reflexe posunu v digitálních kompetencích u jednotlivých učitelů. 

únor 2021

Ukončení prvního běhu pilotáže

Ukončení prvního běhu ověřování pilotních vzdělávacích programů na Gymnáziu v Rokycanech, SŠ v Kralovicích a INFIS v Plzni.


Proškoleno celkem 57 učitelů, 200 hodin lektorovaných školení a 57 hodin setkání s mentorem. Pilotáže se účastnilo celkem 13 lektorů a mentorů.

leden 2021

Zahájení pilotáže ve vybraných školách

Zahájení druhého pilotního ověřování vzdělávacích programů na ZŠ a SŠ v Oselcích, OŠ, ZŠ a MŠ Macháčkova v Plzni a na SUŠ a ZUŠ Zámečku.


Celkem se zapojilo 44 učitelů.

leden 2021

Zahájení pilotáže ve vybraných školách

Po dokončení vzdělávacích programů pro jednotlivé školy, jsme zahájili první běh jejich pilotního ověřování a to na Gymnáziu v Rokycanech, SŠ v Kralovicích a INFIS v Plzni.


Celkem se zapojilo 57 učitelů.

září 2020

Finalizace vzdělávacího programu

Příprava prostředí a obsahu vzdělávacích programů partnerských škol v e-learningového portálu projektu. Registrace osob zapojených do pilotáže.

červen - srpen 2020

Analýza kompetence Podpora žáků

Postupná analýza 5. kompetence v jednotlivých školách a její vyhodnocení formou konzultací.

květen - červen 2020

Analýza kompetence Digitální hodnocení

Postupná analýza 4. kompetence v jednotlivých školách a její vyhodnocení formou konzultací.

duben - květen 2020

Analýza kompetence Výuka

Postupná analýza 3. kompetence v jednotlivých školách a její vyhodnocení formou konzultací.

březen - duben 2020

Zahájení tvorby webu a e-learningu

Návrh a koncepce struktury a obsahu projektového webu a e-learningového prostředí pro pilotáž vzdělávacího programu.

březen 2020

Analýza kompetence Digitální zdroje

Postupná analýza 2. kompetence v jednotlivých školách a její vyhodnocení formou konzultací.

únor - březen 2020

Analýza kompetence Profesní zapojení

Postupná analýza 1. kompetence v jednotlivých školách a její vyhodnocení formou konzultací.

leden - únor 2020

Zahájení analýzy digitálních kompetencí

Příprava a distribuce sdílených formulářů, určené pro sběr informací od jednotlivých pedagogických pracovníků v rámci škol.

leden 2020

Úvodní setkání s partnery

Úvodní setkání s jednotlivými partnerskými školami, školními metodiky a vedením školy.

prosinec 2019

Zahájení projektu

Zahájení projektu, personální a administrativní přípravy. Navázání kontaktu s partnerskými školami.

listopad 2019