Aplikace, která mě nadchla – Flipgrid

Co je to flipgrid?

Je to prostředí, které vtáhne žáky i dospělé do světa, kde si mohou vyzkoušet být hvězdami internetových videí. Žáci zde mohou viditelnou a slyšitelnou formou vyjádřit své názory, povyprávět o různých tématech či dát námět k nějaké diskuzi. Jde o sociálně podpůrné vzdělávací prostředí.

Tuto aplikaci využívám ve všech ročnících, ve kterých vyučuji, tzn. od primy po kvartu a od 1. ročníku po 4. na vyšším gymnáziu. Mám takové zkušenosti, že ve výuce, kdy jsou žáci v přímém kontaktu se svými spolužáky, nemluví tolik otevřeně. Žák si v aplikaci zvolí své tempo, podílí se na výuce a rozvíjí se. Vnímám to také tak, že dávám žákovi možnost prosadit se.

Žáci se díky aplikaci Flipgrid navzájem inspirují, hodnotí sami sebe, ale i spolužáky. Mohou rozvíjet nejen svoje schopnosti, ale i schopnosti druhých a vyjádřit nápady na zlepšení.

Mluvená cvičení jsou důležitá pro trénink plynulého projevu. Žáci si při mluvení zlepšují také soustředěnost a trénují výslovnost.

 

učitelka NJ, GaSOŠ Rokycany

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email