Jak využít fitness aplikace v tělesné výchově

V tělesné výchově jsem s žáky využila toho, že každý žák má v mobilu nějakou aplikaci, kterou jsou schopni změřit vzdálenost a čas pohybové aktivity. Například Google Fit, Endomondo, Strava, Samsung Health a další. To znamená, že mohou ukládat a odesílat data (většinou print screen) ohledně času a počtu kilometrů, které zvládli za určitý čas (den, týden, měsíc). Toto používáme opakovaně již 4. týden a jsou vidět pokroky, což je pro žáky motivací a mohou mezi sebou soutěžit.“

Učitelka tělesné výchovy při distanční výuce (INFIS Plzeň)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email