Jednoduchý nástroj pro testování a procvičování – Socrative

Webová aplikace Socrative je jednoduchý nástroj pro vytváření testů s možností automatického vyhodnocení vhodný pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Testy lze využít ke klasickému prověřování znalostí, ale i k průběžnému procvičování učiva.

Socrative je aplikace fungující na online systému odpovídání. Učitel vytváří kvízy (testy, cvičení), která zadává žákům. Žáci odpovídají digitální formou a učitel mám možnost v reálném čase sledovat odpovědi jednotlivých žáků. Po ukončení kvízu jsou okamžitě k dispozici výsledky. Při zadávání kvízu je k dispozici pestrá škála nastavení – náhodné generování otázek a odpovědí, „viditelnost“ okamžité zpětné vazby ihned po odpovědi, počet pokusů, … Vytvořené kvízy lze mezi učiteli sdílet pomocí odkazu nebo kódu kvízu.

Fungování aplikace v reálném čase, okamžité výsledky a jejich vizualizace poskytuje učiteli i žákům zpětnou vazbu o zvládnutí dané problematiky.

Aplikace je ve verzi pro žáky a učitele a funguje na všech mobilních platformách i na počítačích. V žákovské verzi není potřeba mít žádný účet. Do kvízu žáci vstupují po zadání názvu místnosti a jména (pokud učitel nastavil – je možné v případě potřeby nechat i anonymně).

V učitelské verzi je potřeba založení účtu. Pak lze vytvářet, spouštět a vyhodnocovat kvízy. K dispozici jsou otázky 3 typů – Multiple Choice, True-False a Short Answer.

Před spuštění kvízu učitel nastavuje možnosti zobrazení otázek žákům:

  • Žák se nedostane na další otázku, dokud nezodpoví aktuálně zobrazenou.
  • Žák má zobrazeny všechny otázky, může mezi nimi libovolně přecházet, vracet se o opravovat svoje odpovědi. Celý kvíz pak odesílá najednou.
  • Poslední variantou je zobrazení otázek řízené učitelem.

V případě neplacené verze má učitel jen jednu místnost a omezený počet současně připojených uživatelů do místnosti. A některá další omezení v nastaveních kvízů. Také není možné odeslat hromadně žákům jejich individualizované výsledky. Učitel je má k dispozici a musel by jednotlivě rozesílat žákům.

V placené verzi lze vytvářet více místností a do nich zadávat konkrétní žáky a jejich emailové adresy. Na tyto adresy se ihned po uzavření kvízu dá odeslat každému žákovi individualizovaný výsledek v PDF s vyznačením jeho odpovědí a správných odpovědí. S tímto dokumentem pak může žák pracovat na odstranění chyb a neznalostí. Dále lze přímo z účtu kontaktovat online podporu a mám zkušenost, že komunikace byla bezproblémová pomocí chatu a emailu.

Učitel má v obou verzích k dispozici statistiky v Excelu a PDF.

Kromě „klasických“ kvízů (testů) má aplikace i „Exit Ticket“, Space Race (závody týmů) a Quick Question.

Aplikaci Socrative používám v matematice, fyzice, ale je použitelná v libovolném předmětu. Používám ve věkovém rozmezí od 1. ročníku SŠ až po maturanty. Mladší žáky momentálně neučím, ale není problém využívat i pro ně.

 

Integrace do hodiny, domácí přípravy (v čem mi aplikace pomáhá)

Na začátku hodiny – rychlý, krátký kvíz (několik jednoduchých otázek) na ověření zvládnutí učiva z minulé hodiny – podle výsledků je pak možné se cíleně vrátit k „problematickým“ otázkám (pokud např. na konkrétní otázku odpoví velké procento žáků špatně – ihned vidím pomocí vizualizace odpovědí a mám možnost okamžité reakce)

Na konci hodiny – ověření porozumění a zvládnutí tématu z dané hodiny.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email