MS Forms a rychlé hlasování v MS Teams

Jednoduchý a efektivní způsob, jak rychle získat odpovědi od žáků, pokud máme k dispozici MS Teams

Používám při třídnických hodinách – online i prezenčních (žáci používají mobil). Nechci se zabývat zvedáním ruky žáků, počítáním atd.

Během  hodiny chci zjistit odpověď na jednoduchou otázku: Chci, aby se třídnická hodina konala? V nabídce možných odpovědí budou mít žáci: pondělí  7:30, pondělí 14:40, úterý 13:50. Cílem je získat jednoznačnou odpověď na danou otázku – rychle, ihned vyhodnocenou, doložitelnou

V MS Teams, v daném kanálu, karta Příspěvky,  začnu psát do nové zprávy @Forms – vyberu typ jednoduchého zadání a zprávu odešlu. Ze zprávy se automaticky vytvoří anketa. Na možnosti může kdokoliv z týmu kliknout a hlasovat. Každý může vybrat pouze jednu možnost. Žáky vyzvu k odpovědi a ihned všichni vidíme nezpochybnitelné výsledky.

Pokud chci, mohu si vytvořenou anketu zobrazit v aplikaci Microsoft Forms.

Učitelka matematiky, SŠ Kralovice