Rychlé kvízy v MS Forms ve výuce

Efektivní nástroj pro rychlé kvízy pro zopakování témat z výuky, ale i pro tvorbu závěrečných testů

V hodině angličtiny i v hodině dějepisu používám na konci hodiny k zopakování probrané látky krátký kvíz v aplikaci Forms. Je to rychlé, děti to baví, samo se to vyhodnotí a já mám okamžitou zpětnou vazbu, zda žáci látku pochopili či ne. I žáci si mohou porovnat své výsledky s ostatními žáky a zjistit na jaké úrovni se jejich znalosti nacházejí.

učitelka AJ a D, SŠ Kralovice

Na opakování látky (zejména posledních 3. ročníků) používám pravidelně aplikaci z Office 365 – MS Forms. Vypracuji v nich závěrečné testy, které budou žáci vyplňovat v rámci závěrečné písemné zkoušky. Je to časově náročnější na přípravu, ale výhodou je, že se v aplikaci mohou různě prohazovat otázky a tak mohu jeden test využít několikrát a mám i jistotu, že žáci od sebe neopisují, protože mají každý jinou variantu. Zároveň mohu test využít i v dalších letech. 

učitel odborných předmětů, SŠ Kralovice