Věčný problém zpětné vazby

Pro vedení školy je nesmírně důležité mít jistotu, že informace byla doručena adresátovi a ten ji vzal na vědomí. Poskytnutá zpětná vazba předchází problémům a nedorozuměním.

Zpětná vazba může být dána v nejrůznějším prostředí. Běžně je to na pracovní mail, jen zřídka SMS nebo jiná forma zprávy. V naší škole máme zavedeno, že všichni pedagogičtí pracovníci musí dát zpětnou vazbu na mail podle přesného pokynu. Nejčastěji svému přímému nadřízenému, někdy přímo ředitelce školy, jindy vyznačením odpovědi v přiloženém dokumentu nebo tabulce. Pouze ve výjimečných případech nemusí zaměstnanci reagovat a pro tyto případy končí zpráva slovy ZV není potřeba. Vedení školy očekává ZV obvykle do druhého dne, v době prázdnin do 3 dnů. Zavedení tohoto pravidla trvalo několik měsíců, ale rozhodně od něj neplánujeme ustoupit. Zpětná vazba krátkou odpovědí poskytuje jistotu, že zpráva byla doručena. Slovíčka: Ano. Beru na vědomí. Děkuji. OK znamenají nejen doručení, ale i pochopení. Je to jistější, než automatická odpověď, že zpráva byla doručena.

vedení školy, OŠ, ZŠ a MŠ Plzeň