Výukové programy s hodnocením

Mentálně postižení žáci potřebují pro další práci zvýšenou motivaci a hlavně pozitivní hodnocení dílčích splněných úkolů.

Protože jsme i na střední škole přeci jen obor speciálního školství, vyhovují nám mnohé výukové programy určené pro první stupeň ZŠ a ty obvykle obsahují i patřičně teatrální hodnocení práce žáka. Pokud je úkol splněn, nesmí vyučující vynechat „odměnu“ v podobě výsledkové listiny nebo diplomu, kde je uvedeno jméno žáka. Vidina diplomu zcela zastíní to, že k jeho dosažení je nutno počítat, doplňovat, skládat. A žáci nadšeně řeší úkoly, které by na vytištěném černobílém papíru odmítali. Díky možnostem digitálních technologií je práce těší. Doporučujeme programy společností Silcom, Petit, Terasoft, Mentio.