Využití aplikace Desmos v matematice

Aplikace obsahuje řadu matematických témat, která jsou přímo stavěna na samostatnou práci žáků. Nenajdete zde typové, abstraktní úlohy. Naopak, úlohy jsou vždy zasazeny do prostředí, kterému žáci rychle porozumí. Prostředí umožňuje žákům experimentovat s matematikou. Úlohy jsou navrženy tak, že žák dostává zpětnou vazbu implicitně z kontextu úlohy. Například v aktivitě Kuličková dráha: lineární žák vidí, že kuličky minuly nějakou hvězdu. Úlohy jsou široce otevřené a většinou existuje mnoho různých, správných řešení dané úlohy

S aplikací Desmos (www.desmos.com) pracuji již delší dobu v hodinách matematiky, v souvislosti s distanční výukou je, ale využití této aplikace intenzivnější.

V současnosti považuji za zásadní následující výhody:

  • Integrace do Google Classroom, které využíváme jako základní digitální platformu pro komunikaci s žáky během distančního studia
  • Vzhledem k tomu, že aplikace je v anglickém jazyce, uplatňuji při práci s aplikací i prvky metody CLIL. Taktéž je možné aplikaci přeložit do češtiny pomocí automatického překladu, který je běžně dostupný v internetovém prohlížeči (překlad není bez chyb, ale velmi pomůže).
  • Jednotlivá témata jsou v aplikaci nahlížena i z jiného úhlu pohledu, než je v naší běžné středoškolské matematice běžné. To vede k větší atraktivitě pro žáky i k hlubšímu pochopení dané oblasti
  • S aplikací se výborně pracuje i při poskytování zpětné vazby žákům (na doplňujícím obrázku jsou jména anonymizována, já mám samozřejmě k dispozici reálné údaje)

učitel matematiky, fyziky a informatiky, Rokycany

Co se týče učiva, pokrývá Desmos většinu klíčových konceptů z algebry. Bohužel zde není mnoho aktivit zaměřených na geometrii, neboť jí není v USA věnována taková pozornost jako u nás.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email