Využití SmartBoardu v odborných předmětech

Využití dotykové tabule Smart v hodinách odborných předmětů pro efektivnější výklad a pochopení probíraných témat, včetně aktivizace žáků.

Dotykovou tabuli Smart využívám ve škole především v odborných předmětech, jako jsou Motorová vozidla, Mechanizační prostředky a Technická dokumentace. Smart umožňuje kromě klasické prezentace pohyblivost obrázků, dále využívám nástroje tzv. kouzelného pera pro zvětšení a zmenšení detailu na schématech nebo fotografií strojů a mizení podtrženého textu perem, který byl již probrán a nemíchá se tak s novými informacemi. Dále je také možnost do prezentace zakomponovat kvíz na zopakování učiva. Žáci také s oblibou na interaktivní tabuli dopisují chybějící texty nebo dokreslují schémata. Smart umožňuje i využití nástrojů pro rýsování na interaktivní tabuli (úhloměr, pravítko nebo kružítko), proto velmi úspěšně provádím v hodinách Technické dokumentace ukázkové výkresy jednoduchých geometrických těles v daných rozměrech.

Pro přípravu prezentací používám aplikaci Smart Notebook, kde si mohu připravit nejrůznější prezentace a aktivity pro žáky.

učitel odborných předmětů, SŠ Kralovice

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email