Využití 3D skeneru při výuce

Na naší škole učíme žáky strojařských oborů vytvářet přesné modely v počítači pomocí CAD programů, výtvory tiskneme na 3D tiskárnách. Pro rychlejší a přesnější vytvoření modelu zvláště složitých tvarů, pro tisk nebo jako vzor pro modelování v CAD programu využíváme 3D skener.

3D skener DAVID SLS-3 je rychlý a nabízí dostačující rozlišení. Velmi kvalitní 3D model tedy můžete mít za pouhých pár sekund. Skener je i nadále přenosný a může být jednoduše umístěn před objekt, který je potřeba naskenovat. Po předchozím nastavení a kalibraci skeneru naskenujeme potřebné plochy objektu a následně se vytvoří plně uzavřený 3D model. Modulární nastavení hardware umožní flexibilní přizpůsobení pro různé objekty – je možná jakákoliv velikost od mince až po pohovku.

Výsledný 3D model můžete vyexportovat do různých 3D formátů (OBJ, STL, PLY) a následně použít v dalších aplikacích, např. pro 3D tisk, prezentaci produktu, umělecká díla a podobně.