Zpětná vazba ve výuce pomocí aplikace Plickers

Jedná se o zajímavou volně dostupnou aplikaci na hodnocení nebo poskytování zpětné vazby žákům. Platforma umožňuje obvyklé věci, tedy zakládání tříd (i jejich import z Google Classroom), tvorbu otázek, jejich uspořádání do alb, setů apod. Otázky se pak přiřadí do streamu pro danou třídu. Na rozdíl od jiných podobných aplikací je ale připojení k síti a do systému vyžadováno pouze po učiteli. Žáci naproti tomu mají kartičky s vygenerovaným čárovým kódem, nikoliv mobil nebo tablet.
Jak to celé funguje?

Učitel pošle do streamu otázky pro danou třídu a promítá je na dataprojektor. Zároveň má spuštěnou aplikaci na mobilním zařízení (pro všechny aktuální platformy, dokonce ještě i pro mobilní zařízení s OS Windows Mobile). Po zobrazení otázky žáci zvednou svou kartičku s čárovým kódem a otočí ji podle toho, jak chtějí odpovědět (čtvercová kartička má strany označené malými písmeny A, B, C, D – tedy odpovídajícím možnostem v odpovědích). Učitel naskenuje mobilním zařízením zvednuté kartičky a odpovědi se rovnou přenáší do databáze v programu na PC. Na mobilním zařízení učitel zároveň vidí i jména odpovídajících a i to, zda žák odpověděl správně (jméno se zobrazí zeleně) nebo nesprávně (červeně).

Samozřejmě aplikace funguje i v anonymním režimu, bez ukazatele špatné a správné odpovědi, což by při poskytování okamžité zpětné vazby nedávalo smysl. Aplikace poskytuje poměrně komplexní reporty s možností exportu ve formátu csv (MS Excel). V placené verzi jsou i další možnosti navíc.

Nevýhodou je možnost pouze 4 odpovědí, a to pouze ve formátu jeden výběr ze 4 možností.

Aplikace je vhodná pro všechny typy škol, a tedy všechny učitele.

učitel biologie, GaSOŠ Rokycany

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email