Aplikace Whiteboard v MS Teams

V aplikaci Microsoft Teams využívám s žáky při online výuce aplikaci Whiteboard. Je to neomezeně velká tabule s pomocí které si s žáky vyměňuji informace, zápisky a nápady. 

Psát mohu jak já, tak i žáci. K psaní využívám grafický tablet (lze i myš). Sestavujeme např. řadu čísel ABAKU. Zadání napíši žákům na tabuli. Poté vyvolám a žáci píší řešení. Ostatní si řeší příklady do sešitu. Postup na tabuli mají ke kontrole, popřípadě k diskusi. Moje role je určovat, kdo bude na tabuli psát a řešit příklady.

Tabuli si připravuji před výukou. Žákům připravím zadání – mají za úkol každý vymyslet co nejvíce příkladů z abakového řetězce. Při výuce tabuli sdílím. Žáci doplňují potřebné. Žákům mohu poskytnout odkaz na dopracování – žáci mohou pracovat i po ukončení online hodiny.

Tabuli používám při online výuce ve všech třídách prvních ročníků na začátku hodiny, jako malou rozcvičku.

Učitelka matematiky, SŠ Kralovice

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email