[searchandfilter fields="search,kompetence,skoly" types=",checkbox,checkbox"]

Nástroj Pokrok ve čtení v MS Teams

Nástroj Pokrok ve čtení v MS Teams

Během školení jsme se nově seznámili s nástrojem Pokrok ve čtení, který byl nově přidán do prostředí MS Teams. Jedná se o velmi dobrý nástroj, který naši kolegové ihned uchopili a začali využívat. Oceňujeme, že podporuje češtinu a je tudíž využitelný pro všechny předměty. Vyučující odborných předmětů tento nástroj využívají k tomu, že studenti zadaný text pro samostudium opravdu přečtou. Učitelé cizích jazyků pak oceňují schopnost SW vyhodnotit výslovnost a výsledek dobře zpracovat.