Vazby mezi digitálními kompetencemi DigCompEdu

Cílem rámce DigCompEdu je zachytit a popsat specifické schopnosti učitelů v oblasti využívání digitálních technologií. Za tím účelem přichází s 22 kompetencemi, zařazenými do 6 oblastí (v tomto projektu jen oblasti 1 – 5).