[searchandfilter fields="search,kompetence,skoly" types=",checkbox,checkbox"]

Nebojte se únikových her

Úniková hra v PowerPointu

Lektorka tohoto projektu dostala takový nápad, že když k nám nemohou žáci ze základních škol na Dny otevřených dveří, tak jim zprostředkujeme virtuální prohlídku naší školy a našich nabízených oborů. Všichni učitelé se zapojili do tvorby a natáčeli videa, fotili fotky a vyrobili únikovou hru, kterou jsme pak vložili na webové stránky školy, abychom žákům ze základních škol pomohli ve výběru vhodného oboru.

Prezentace je vytvořena v Google prezentaci a veškerá videa a fotky učitelé natáčeli na mobilní telefony. Úniková hra je tvořena přes obrazce, do kterých jsou vloženy hypertextové odkazy do Prezentace Google. Po vytvoření hry se prezentace publikuje na web a sdílí. Tím je možno si zahrát i únikové hry, které nasdíleli ostatní kolegové. Únikové hry lze tvořit i v jiných nástrojích (PowerPoint, Canva, Genial.ly).  Do únikových her lze přidat úkoly pro žáky. Šablony na úkoly jsou k dispozici na webu (LearningApps, Flippity, Wordwall).

Ukázka zde: prezentace škola – Prezentace Google

Tým učitelů, ZŠ a OŠ Horšovský Týn

Nearpod – interaktivní prezentace

Nearpod – interaktivní prezentace

V aplikaci Nearpod je možné tvořit interaktivní prezentace, které žáky zaujmou a vnesou do hodin „nový svěží vítr“. Každý slide je jiný, žáci si můžou zahrát pexeso, poslechnout audio i video, odpovídat na otázky i využít 3D mapy, případně se ocitnout před budovou, o které si povídáme.

Do aplikace Nearpod je možné přihlášení zdarma. Poté lze založit prezentaci pomocí výběru v levém menu "My leassons", "Create", "Lessons".

Prezentaci stačí pojmenovat a začít tvořit jednotlivé stránky (slidy) přes tlačítko +.
Lze vkládat textové slidy, videa, audio, pdf i 3D pohled, dále aktivity jako jsou například pexeso, otázky, kreslení či vložit krátký testík na paměť.  


Vzniklá prezentace jde sdílet s žáky, kteří si prezentaci mohou vypracovat samostatně či kolektivně ve třídě. Prezentace lze s úspěchem využít pro aktivizaci žáků na začátku hodiny i jako domácí přípravu či prezentaci během hodiny. 

Ukázka pexesa:Více o Nearpodu

Kahoot- soutěžit žáky baví!

Kahoot- soutěžit žáky baví!

 Kahoot je aplikace (zdarma), kde je již vytvořeno množství kvízů na různé téma a svůj vlastní kvíz si může každý vytvořit či upravit kvíz stávající. Následně si tento kvíz může zahrát libovolné množství žáků a vzdělat se zábavnou formou. 

Existuje stránka, kde se učitel zaregistruje a vybírá či tvoří kvízy pro žáky na dané téma https://kahoot.com/schools-u/.
A pak také existuje st
ránka pro žáky – hráče kvízu 
https://kahoot.it/kde žáci zadají kód, který je nechá vstoupit do toho správného kvízu. Po přihlášení do „učitelského Kahootu“ na hlavní liště nahoře vyberete možnost Discover, a zadáte téma kvízu, které se Vám hodí do hodiny. 

Kvízy jsou seřazeny podle nejvíce „hraných“, jeden zkvízů si vyberete a zvolíte Edit a Duplicate – tím se vybraný kvíz zkopíruje do „Vaší knihovny kvízů“. Kvíz lze libovolně upravit. Po dokončení úprav či tvorbě kvízu dáte Play->Teach a zvolíte variantu, jestli budou žáci hrát na týmy nebo každý za sebe. PIN, který se vygeneruje , poskytnete žákům, kteří se přihlásí do hry pod „žákovským linkem“. Zábava může začít! Na konci hry jsou vyhlášeny stupně vítězů a zní famfáry… Žáky tato forma opakování velmi baví.  

Mentimeter, jako nástroj pro rychlé opakování

Mentimeter, jako nástroj pro rychlé opakování

V aplikaci Mentimeter lze s úspěchem tvořit prezentace, ale také ho využít na velmi efektní opakování.

Zdarma se přihlásíte do aplikace https://www.mentimeter.com/app, ve které si zvolíte novou prezentaci s jedním slidem, kde vyberete např. „slovní mrak“ nebo-li „word cloud“ a vymyslíte otázku. 

S úspěchem používám např. toto: Jmenuj autory, díla či zajímavosti, které tě v dnešní hodině zaujali. Žákům dávám možnost uvést 3 jednoslovné či dvouslovné výrazy a nasdílím link prezentace. Vpravo dole vidím, kolik žáků odpovědělo, avšak je to anonymní, takže nepoznáme adresně, který žák ještě neodpověděl. Čím více uvádí žáci shodné výrazy, tím je slovo větší.

Slovní mrak vypadá například takto:

My si o slovním mraku vždy ještě povídáme a vidíme, jaká informace zaujala žáky nejvíce a nejvíce si danou věc pamatují. Je to opakování a zároveň zpětná vazba pro učitele. Lze to s úspěchem použít před koncem hodiny na zopakování a dostanou se na řadu všichni, nebo pak lze slovní mrak využít jako úvod do další hodiny.

Jazyková aplikace – WocaBee

Jazyková aplikace - WocaBee

WocaBee je aplikace, která výrazně pomáhá studentům naučit se cizí slovíčka jakéhokoliv jazyka rychle, jednoduše a efektivně.

Učitel spravuje třídu: přidává balíčky slov např. jednou nebo dvakrát týdně. Studenti si slovíčka procvičí ve formě domácího úkolu. Učitel vidí, kdo dokončil domácí úkoly a která slova se žákovi těžce učí. Lze využít pro každý ročník, neboť je možné, aby učitel nastavoval úroveň i téma.

Tato aplikace sice není zdarma, ale je cenově dostupná.

Seznam podporovaných jazyků: Slovensky, Polsky, Francouzsky, Rusky, Anglicky, Chorvatsky, Maďarsky, Italsky, Německy, Latinsky, Esperanto, Španělsky, Česky

Učitelé jazyků, SŠ Oselce

Komunikační deník – aplikace pro alternativní komunikaci

Komunikační deník – aplikace pro alternativní komunikaci

Učitelé ve speciálních školách i rodiče žáků s postižením stále hledají možnosti, jak se s dítětem s postižením domluvit, jak se ubezpečit, že správně rozumí on nám a my jemu.

Aplikace Komunikační deník využívá obrázků jako alternativu běžné komunikace u osob se sníženou komunikačních schopností a je především doplňkem tištěného komunikačního deníku využívaného lidmi s poruchami autistického spektra (PAS). Lze ji však využít všude tam, kde existují jakékoliv potíže s verbální komunikací – DMO, Downův syndrom, dysfázie, afázie apod. Aplikace je vybavena základní sadou obrázků rozdělených do sekcí. Maximální konfigurovatelnost aplikace dovoluje nastavit její vzhled podle vlastních potřeb – přesun či skrytí obrázků, nastavení pořadí sekcí či vytvoření nových, změna barev atd. Základní sadu můžete dále rozvíjet uložením vlastních obrázků i fotografií. Součástí je také rodičovský mód.

Stáhnout si aplikaci do mobilního zařízení je možné zdeKomunikační deník – Aplikace na Google Play

Symwriter – program pro alternativní komunikaci

Symwriter - program pro alternativní komunikaci

Symwriter funguje jako jednoduchý textový editor, v němž se ovšem při psaní textu automaticky objevují symboly. 

Ty se zobrazí rovnou nad napsané slovo v textu. Tak lze program využít např. pro jednoduché vytváření materiálů pro klienty, kteří špatně rozumí mluvené nebo psané řeči (např. smlouva uživatele a poskytovatele soc. péče, individuální plány apod). Velké možnosti využití má program pro logopedy. Program je plně lokalizován pro češtinu, obsahuje přes 8 000 symbolů WLS (Widgit Literacy Symbols), k nimž je přiřazeno cca 20 000 českých slov a slovních spojení. Součástí programu je také 1 500 obrázků Widgit (cliparty a fotografie). Menu programu je v češtině. Součástí programu je kvalitní český syntetický hlas pro hlasový výstup (Zuzana od Scan Softu).

symwriter

Zajímavé aplikace (nejen) pro výuku fyziky

Zajímavé aplikace (nejen) pro výuku fyziky

Mentimeter

Mentimeter je interaktivní nástroj, kterým můžete aktivně zapojit žáky do Vašich hodin. Umožňuje studentům se anonymně vyjádřit k jednotlivým otázkám různého typu (otevřená odpověď, stupnice, více odpovědí, atd…). 

Používám v hodině (jak při prezenční, tak při distanční výuce) k aktivizaci žáků především pro brainstorming. Na základě připravených otázek můžeme začít diskutovat nad nápady a myšlenkami. Tento nástroj je vhodný i ke zjištění rychlé zpětné vazby na konci hodiny.

Na mentimeter.com si lze jednoduše rovnou spojit účet. Žáci si neinstalují žádnou aplikaci, pouze na menti.com zadají daný kód a velmi rychle vkládají své odpovědi. Žákům se objeví otázka s přesnou instrukcí zadání. Jakmile zadají pojmy, tak ihned vidíme, kolik žáků odpovědělo a která odpověď je nejpočetnější (větší text). 

učitelé fyziky, GaSOŠ Rokycany

WordWall

Velmi vhodná aplikace k rychlé aktivizaci žáků při distanční i prezenční výuce. Velmi jednoduché intuitivní ovládání, rychlé propojení s Google účtem bez nutnosti vytvářet nový účet na WordWall. Nevýhoda neplacené verze je omezení pouze na 5 různých aktivit. Využívám pro rychlé shrnutí základních pojmů.

učitelé fyziky, GaSOŠ Rokycany

Mindomo

K aktivizaci žáků se mi osvědčilo využít aplikaci Mindomo (mindomo.com) pro rychlé tvoření myšlenkových map. Zařazuji buď před úplně novou látkou, aby si žáci ve skupině zkusili vybavit co již k danému tématu slyšeli nebo co by k danému tématu přiřadili. Nebo zařazuji tvorbu myšlenkové mapy po ukončení probraného tématu, aby si žáci utřídili učivo.

učitelé fyziky, GaSOŠ Rokycany

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Procvičení gramatiky a slovní zásoby v aplikaci Quizlet

Procvičení gramatiky a slovní zásoby v aplikaci Quizlet

Ideální online nástroj s nejrůznějšími formami procvičení při hodině anglického jazyka

Na procvičování různých gramatických jevů či slovní zásoby používám aplikaci Quizlet. Žáci mnou vytvořené sady procvičují i doma formou Flashcards. Na jedné straně české, na druhé anglické. Mohou si cvičit, jak slovo napsat, mohou opakovat výběrem správného nebo spojováním. Používám verzi online, v angličtině. V češtině to pro mne je zbytečné. Ve třídě se ujala zejména forma opakování zvaná Quizlet – Gravity, kde žáci sbírají body za správné odpovědi a soutěží tak mezi sebou, kdo jich získá víc. Výhodou jsou různé úrovně rychlosti, je to tedy vhodné i pro pomalejší žáky.

Quizlet je skvělá aplikace, kterou můžete používat také v mobilním telefonu.

učitelka AJ a D, SŠ Kralovice.

Seznámení s aplikací Quizlet v krátkém instruktážním videu (6 min.)