[searchandfilter fields="search,kompetence,skoly" types=",checkbox,checkbox"]

Zajímavé aplikace (nejen) pro výuku fyziky

Zajímavé aplikace (nejen) pro výuku fyziky

Mentimeter

Mentimeter je interaktivní nástroj, kterým můžete aktivně zapojit žáky do Vašich hodin. Umožňuje studentům se anonymně vyjádřit k jednotlivým otázkám různého typu (otevřená odpověď, stupnice, více odpovědí, atd…). 

Používám v hodině (jak při prezenční, tak při distanční výuce) k aktivizaci žáků především pro brainstorming. Na základě připravených otázek můžeme začít diskutovat nad nápady a myšlenkami. Tento nástroj je vhodný i ke zjištění rychlé zpětné vazby na konci hodiny.

Na mentimeter.com si lze jednoduše rovnou spojit účet. Žáci si neinstalují žádnou aplikaci, pouze na menti.com zadají daný kód a velmi rychle vkládají své odpovědi. Žákům se objeví otázka s přesnou instrukcí zadání. Jakmile zadají pojmy, tak ihned vidíme, kolik žáků odpovědělo a která odpověď je nejpočetnější (větší text). 

učitelé fyziky, GaSOŠ Rokycany

WordWall

Velmi vhodná aplikace k rychlé aktivizaci žáků při distanční i prezenční výuce. Velmi jednoduché intuitivní ovládání, rychlé propojení s Google účtem bez nutnosti vytvářet nový účet na WordWall. Nevýhoda neplacené verze je omezení pouze na 5 různých aktivit. Využívám pro rychlé shrnutí základních pojmů.

učitelé fyziky, GaSOŠ Rokycany

Mindomo

K aktivizaci žáků se mi osvědčilo využít aplikaci Mindomo (mindomo.com) pro rychlé tvoření myšlenkových map. Zařazuji buď před úplně novou látkou, aby si žáci ve skupině zkusili vybavit co již k danému tématu slyšeli nebo co by k danému tématu přiřadili. Nebo zařazuji tvorbu myšlenkové mapy po ukončení probraného tématu, aby si žáci utřídili učivo.

učitelé fyziky, GaSOŠ Rokycany

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Procvičení gramatiky a slovní zásoby v aplikaci Quizlet

Procvičení gramatiky a slovní zásoby v aplikaci Quizlet

Ideální online nástroj s nejrůznějšími formami procvičení při hodině anglického jazyka

Na procvičování různých gramatických jevů či slovní zásoby používám aplikaci Quizlet. Žáci mnou vytvořené sady procvičují i doma formou Flashcards. Na jedné straně české, na druhé anglické. Mohou si cvičit, jak slovo napsat, mohou opakovat výběrem správného nebo spojováním. Používám verzi online, v angličtině. V češtině to pro mne je zbytečné. Ve třídě se ujala zejména forma opakování zvaná Quizlet – Gravity, kde žáci sbírají body za správné odpovědi a soutěží tak mezi sebou, kdo jich získá víc. Výhodou jsou různé úrovně rychlosti, je to tedy vhodné i pro pomalejší žáky.

Quizlet je skvělá aplikace, kterou můžete používat také v mobilním telefonu.

učitelka AJ a D, SŠ Kralovice.

Seznámení s aplikací Quizlet v krátkém instruktážním videu (6 min.)