[searchandfilter fields="search,kompetence,skoly" types=",checkbox,checkbox"]

Nearpod – interaktivní prezentace

Nearpod – interaktivní prezentace

Vaplikaci Nearpod je možné tvořit interaktivní prezentace, které žáky zaujmou a vnesou do hodin „nový svěží vítr“. Každý slide je jiný, žáci si můžou zahrát pexeso, poslechnout audio i video, odpovídat na otázky i využít 3D mapy, případně se ocitnout před budovou, o které si povídáme.

Do aplikace Nearpod je možné přihlášení zdarma. Poté lze založit prezentaci pomocí výběru v levém menu „My leassons“, „Create“, „Lessons“.

Prezentaci stačí pojmenovat a začít tvořit jednotlivé stránky (slidy) přes tlačítko +.
Lze vkládat textové
slidy, videa, audio, pdf i 3D pohled, dále aktivity jako jsou například pexeso, otázky, kreslení či vložit krátký testík na paměť. 
 

Vzniklá prezentace jde sdílet sžáky, kteří si prezentaci mohou vypracovat samostatně či kolektivně ve třídě. Prezentace lze súspěchem využít pro aktivizaci žáků na začátku hodiny i jako domácí přípravu či prezentaci během hodiny. 

Ukázka pexesa:

Kahoot- soutěžit žáky baví!

Kahoot- soutěžit žáky baví!

 Kahoot je aplikace (zdarma), kde je již vytvořeno množství kvízů na různé téma a svůj vlastní kvíz si může každý vytvořit či upravit kvíz stávající. Následně si tento kvíz může zahrát libovolné množství žáků a vzdělat se zábavnou formou. 

Existuje stránka, kde se učitel zaregistruje a vybírá či tvoří kvízy pro žáky na dané téma https://kahoot.com/schools-u/.
A pak také existuje st
ránka pro žáky – hráče kvízu 
https://kahoot.it/kde žáci zadají kód, který je nechá vstoupit do toho správného kvízu. Po přihlášení do „učitelského Kahootu“ na hlavní liště nahoře vyberete možnost Discover, a zadáte téma kvízu, které se Vám hodí do hodiny. 

Kvízy jsou seřazeny podle nejvíce „hraných“, jeden zkvízů si vyberete a zvolíte Edit a Duplicate – tím se vybraný kvíz zkopíruje do „Vaší knihovny kvízů“. Kvíz lze libovolně upravit. Po dokončení úprav či tvorbě kvízu dáte Play->Teach a zvolíte variantu, jestli budou žáci hrát na týmy nebo každý za sebe. PIN, který se vygeneruje , poskytnete žákům, kteří se přihlásí do hry pod „žákovským linkem“. Zábava může začít! Na konci hry jsou vyhlášeny stupně vítězů a zní famfáry… Žáky tato forma opakování velmi baví.  

Mentimeter, jako nástroj pro rychlé opakování

Mentimeter, jako nástroj pro rychlé opakování

V aplikaci Mentimeter lze s úspěchem tvořit prezentace, ale také ho využít na velmi efektní opakování.

Zdarma se přihlásíte do aplikace https://www.mentimeter.com/app, ve které si zvolíte novou prezentaci s jedním slidem, kde vyberete např. „slovní mrak“ nebo-li „word cloud“ a vymyslíte otázku. 

S úspěchem používám např. toto: Jmenuj autory, díla či zajímavosti, které tě v dnešní hodině zaujali. Žákům dávám možnost uvést 3 jednoslovné či dvouslovné výrazy a nasdílím link prezentace. Vpravo dole vidím, kolik žáků odpovědělo, avšak je to anonymní, takže nepoznáme adresně, který žák ještě neodpověděl. Čím více uvádí žáci shodné výrazy, tím je slovo větší.

Slovní mrak vypadá například takto:

My si o slovním mraku vždy ještě povídáme a vidíme, jaká informace zaujala žáky nejvíce a nejvíce si danou věc pamatují. Je to opakování a zároveň zpětná vazba pro učitele. Lze to s úspěchem použít před koncem hodiny na zopakování a dostanou se na řadu všichni, nebo pak lze slovní mrak využít jako úvod do další hodiny.

Jazyková aplikace – WocaBee

Jazyková aplikace - WocaBee

WocaBee je aplikace, která výrazně pomáhá studentům naučit se cizí slovíčka jakéhokoliv jazyka rychle, jednoduše a efektivně.

Učitel spravuje třídu: přidává balíčky slov např. jednou nebo dvakrát týdně. Studenti si slovíčka procvičí ve formě domácího úkolu. Učitel vidí, kdo dokončil domácí úkoly a která slova se žákovi těžce učí. Lze využít pro každý ročník, neboť je možné, aby učitel nastavoval úroveň i téma.

Tato aplikace sice není zdarma, ale je cenově dostupná.

Seznam podporovaných jazyků: Slovensky, Polsky, Francouzsky, Rusky, Anglicky, Chorvatsky, Maďarsky, Italsky, Německy, Latinsky, Esperanto, Španělsky, Česky

Učitelé jazyků, SŠ Oselce

Volně dostupné výukové zdroje na internetu

Volně dostupné výukové zdroje na internetu

I přes to, že škola má zakoupenou celou řadu výukových programů, čas od času sáhneme i k volně dostupným aplikacím, některé doporučujeme pro domácí přípravu, protože žáci s mentálním postižením potřebují stále udržovat motivaci a nutně potřebují názornost. 

ŠKOLÁKOV

Tento nástroj doporučujeme pro domácí procvičování učiva, hlavně českého jazyka. Výhodou je, že se cvičení automaticky opravují a prostředí je uživatelsky přívětivé. 

Oficiální stránky aplikace školákov

ALÍK – INTERNET PRO DĚTI

Další léty prověřený web s možností stáhnout si mobilní aplikaci Hravé učení za symbolickou cenu. V neplacené zóně žáky zajímá nejvíce záložka hry, soutěže a vtipy, pokud to téma hodiny umožňuje, procvičujeme  čtení textů. 

 Oficiální web Alík.cz

 

vedení školy, OŠ, ZŠ a MŠ Plzeň

Programy Didakta

Programy Didakta

Sada výukových programů opavské firmy Silcom je určena pro žáky základních škol, ale vzhledem k tomu, že naše obory středního vzdělání jsou určeny výhradně pro žáky s mentálním postižením, můžeme je kolegům ze speciálních škol doporučit. 

Nabídka pokrývá celou škálu předmětů, lze je nakupovat postupně nebo ve zvýhodněném balíčku. Po registraci školy lze jednoduše stáhnout celou sadu do počítačů ve třídách a následně se již otvírají z ikony na ploše a automaticky se aktualizují. Většina programů má část výukovou a část herní, která je žáky velmi oblíbená Výborně se s nimi pracuje na interaktivní tabuli, bez rozdílu značky. Podmínkou je pouze internetové připojení. Hodně využíváme programy Dopravní výchova, Český jazyk, Zlomky, Lidské tělo, Česká republika a její kraje a Evropská unie. Oceňujeme, že v době uzavření škol firma zpřístupnila programy všem žákům školy na domácích počítačích (obdrželi speciální heslo). 

vedení školy, OŠ, ZŠ a MŠ Plzeň

Aplikace Padlet – nejpružnější zdroj informací

Aplikace Padlet nejpružnější zdroj informací

Nástěnky jsou klasika, rozvrh a suplování na nástěnce u ředitelny tradice, ale pokud má škola více budov a nekonečné chodby, nabízí se modernější řešení: aplikace Padlet jako okamžitý zdroj informací. 

Padlet je bezplatná aplikace, lze ji stáhnout z Microsoft Store, můžete ji mít v telefonu i notebooku. Je to velmi šikovný poznámkový blok pro skupinu, která jeho prostřednictvím sdílí informace. Konkrétně v naší škole se využívá k aktualizaci suplování a kontrole přítomnosti vyučujících. Nenahrazuje oficiální záznamy ve školní matrice, jen je ve zjednodušené podobě dává k okamžitému nahlédnutí všem zúčastněným. Telefon s sebou vyučující nosí neustále, mnozí učí během dne v různých budovách a potřebují se někdy ubezpečit, kde budou suplovat, aniž by se přihlašovali k počítači. Nabízí se v české verzi. 

vedení školy, OŠ, ZŠ a MŠ Plzeň

Tablet ve speciální škole

Tablet ve speciální škole

Digitální technologie usnadňují komunikaci se žáky s různými druhy postižení. A protože možností postižení je bohužel hodně, čeká někdy i na zkušené učitele pořádná výzva. Letos k nám nastoupil žák se závažným sluchovým postižením.

Aplikace Znakujte s Tamtamem je určena pro žáky i učitele nebo pro toho, kdo se potřebuje naučit základy českého znakového jazyka. Aplikace je zdarma a máme ji nainstalovanou na tabletu ve třídě, kam chodí žák s kochleárním implantátem, který ale neslyší dobře, nemluví a znakovou řeč umí jen částečně. Díky slovníku znakového jazyka je možná domluva a kontrola porozumění. Paní asistentka aplikaci využívá ke komunikaci a sama zahájila studium znakového jazyka, abychom byli připraveni, kdyby se v budoucnu objevil podobný žák. Tablet se slovníkem znakového jazyka je určen výslovně pro tohoto konkrétního žáka, aby byl vždy při ruce. 

Další tip: “Znakujte s námi” se jmenuje aplikace pro chytré telefony typu Android, která uživatelům nabízí materiál pro výuku českého znakového jazyka. Skládá se ze tří částí: slovníku, výukové sekce a kvízů, v nichž si mohou uživatelé procvičit nabyté znalosti. 

vedení školy, OŠ, ZŠ a MŠ Plzeň

Whats App jako neformální komunikační kanál

Whats App jako neformální komunikační kanál

Škola dlouhodobě a bez problémů používá pracovní maily. Nicméně v době uzavření škol vyvstala potřeba komunikovat méně oficiálně, ve skupinkách podle úseků. Nezávisle na sobě se pedagogičtí pracovníci shodli, že naprostá většina už soukromě využívá WhatsApp.

Aplikace je hojně rozšířená, upozornění na zprávu je na telefonu okamžitě vidět; stačilo vytvořit novou skupinku a v době nejpřísnějších opatření a uzavření škol jsme zůstali v osobním kontaktu. Na úseku střední školy jsme ji pojmenovali Distanční výuka, vedení školy ji má pod názvem Pracovní. Vedoucí úseků mohli upozornit na odeslaný mail, bleskurychle zjistit potřebná data, ale nesmírně důležité bylo i udržení vzájemného kontaktu a sdílení pocitů v době, kdy epidemie vrcholila. Výhodou je, že v případě potřeby lze oslovit jen jednoho člena skupiny, pokud jde o osobní dotaz. WhatsApp se překvapivě využívá dál i po otevření škol, už si neposíláme hlášení, jakou má kdo horečku ani koronavirové vtipy, ale zajímavé odkazy, fotky z akcí nebo rychlé vzkazy, které si každý přečte dříve než služební mail.

vedení školy, OŠ, ZŠ a MŠ Plzeň

Digitální odměny ve speciální škole​

Digitální odměny ve speciální škole

Složení tříd ve speciální škole neumožňuje zařazení testů s hromadným vyhodnocením a tak musíme hodnocení řešit individuálně a s ohledem na mentální věk žáků.

Uvedeme spíše příklady toho, co konkrétní žáci považují za odměnu za splnění úkolu. Je to velmi specifické a zdůrazňuji, že jde o žáky s mentálním postižením a často i autismem. Autisté milují dopravní prostředky a jízdní řády. Jeden si celý rok ve volných chvílích pouští hlášení staničních rozhlasů na nádražích. Druhý videa s jízdou tramvají. Pro třetího je odměna, že si pustí výukový program Lidské tělo a dosazuje názvy kostí. Vydrží to opakovat prakticky celý školní rok, několikrát do týdne. Další si pouští stále stejnou písničku.

Nepomuk – vlaky hlášení (HIS) – Bing video