[searchandfilter fields="search,kompetence,skoly" types=",checkbox,checkbox"]

Využívání 3D skeneru ve výuce

Využití 3D skeneru při výuce

Na naší škole učíme žáky strojařských oborů vytvářet přesné modely v počítači pomocí CAD programů, výtvory tiskneme na 3D tiskárnách. Pro rychlejší a přesnější vytvoření modelu zvláště složitých tvarů, pro tisk nebo jako vzor pro modelování v CAD programu využíváme 3D skener.

3D skener DAVID SLS-3 je rychlý a nabízí dostačující rozlišení. Velmi kvalitní 3D model tedy můžete mít za pouhých pár sekund. Skener je i nadále přenosný a může být jednoduše umístěn před objekt, který je potřeba naskenovat. Po předchozím nastavení a kalibraci skeneru naskenujeme potřebné plochy objektu a následně se vytvoří plně uzavřený 3D model. Modulární nastavení hardware umožní flexibilní přizpůsobení pro různé objekty – je možná jakákoliv velikost od mince až po pohovku.

Výsledný 3D model můžete vyexportovat do různých 3D formátů (OBJ, STL, PLY) a následně použít v dalších aplikacích, např. pro 3D tisk, prezentaci produktu, umělecká díla a podobně.

Organizace projektového dne Klíč k příležitostem s využitím digitálních technologií

Organizace projektového dne Klíč k příležitostem s využitím digitálních technologií

V době, kdy nebyla možná osobní účast firem ve škole a bylo potřeba žáky končících ročníků seznámit s možnostmi, které mají po ukončení studia na SOU Domažlice. Byly osloveny firmy, které mají zájem o absolventy našeho SOU. Byl vytvořen harmonogram pro elektronické přihlašování firem.

Na školním webu byla vytvořena záložka s názvem projektu Klíč k příležitostem. Pod logo firmy byl uložen odkaz na schůzku s firmou. Bylo přesně stanoveno, která firma osloví daný ročník a jaký obor vzdělávání. Tzn. například strojírenské firmy oslovily obory strojní mechanik, obráběč kovů a mechanik seřizovač. Kuchaře číšníka a kosmetičky oslovily firmy a hotely převážně ze SRN. O akci byl velký zájem, celkem se přihlásilo cca 30 firem.

V daném časovém harmonogramu se přihlašovaly k jednotlivým třídám. Ve třídách byla umístěna interaktivní tabule s propojením na schůzku. Firmy tak mohly sdílet svoje prezentace, nabízet potenciálním uchazečům benefity, které mají.

Nezůstalo pouze u schůzky, která proběhla v jednom dni. Byly předány kontakty na firmy a dále byly pod logo firmy na webu školy umístěny podklady s prezentacemi a dalšími užitečnými informacemi pro potenciální uchazeče.

Aktivita je vhodná zejména v období, kdy z nějakého důvodu není možná osobní účast a přímý kontakt firmy a uchazeče.