[searchandfilter fields="search,kompetence,skoly" types=",checkbox,checkbox"]

Volně dostupné výukové zdroje na internetu

Volně dostupné výukové zdroje na internetu

I přes to, že škola má zakoupenou celou řadu výukových programů, čas od času sáhneme i k volně dostupným aplikacím, některé doporučujeme pro domácí přípravu, protože žáci s mentálním postižením potřebují stále udržovat motivaci a nutně potřebují názornost. 

ŠKOLÁKOV

Tento nástroj doporučujeme pro domácí procvičování učiva, hlavně českého jazyka. Výhodou je, že se cvičení automaticky opravují a prostředí je uživatelsky přívětivé. 

Oficiální stránky aplikace školákov

ALÍK – INTERNET PRO DĚTI

Další léty prověřený web s možností stáhnout si mobilní aplikaci Hravé učení za symbolickou cenu. V neplacené zóně žáky zajímá nejvíce záložka hry, soutěže a vtipy, pokud to téma hodiny umožňuje, procvičujeme  čtení textů. 

 Oficiální web Alík.cz

 

vedení školy, OŠ, ZŠ a MŠ Plzeň

Programy Didakta

Programy Didakta

Sada výukových programů opavské firmy Silcom je určena pro žáky základních škol, ale vzhledem k tomu, že naše obory středního vzdělání jsou určeny výhradně pro žáky s mentálním postižením, můžeme je kolegům ze speciálních škol doporučit. 

Nabídka pokrývá celou škálu předmětů, lze je nakupovat postupně nebo ve zvýhodněném balíčku. Po registraci školy lze jednoduše stáhnout celou sadu do počítačů ve třídách a následně se již otvírají z ikony na ploše a automaticky se aktualizují. Většina programů má část výukovou a část herní, která je žáky velmi oblíbená Výborně se s nimi pracuje na interaktivní tabuli, bez rozdílu značky. Podmínkou je pouze internetové připojení. Hodně využíváme programy Dopravní výchova, Český jazyk, Zlomky, Lidské tělo, Česká republika a její kraje a Evropská unie. Oceňujeme, že v době uzavření škol firma zpřístupnila programy všem žákům školy na domácích počítačích (obdrželi speciální heslo). 

vedení školy, OŠ, ZŠ a MŠ Plzeň

Jak využít fitness aplikace v tělesné výchově

Jak využít fitness aplikace v tělesné výchově

V tělesné výchově jsem s žáky využila toho, že každý žák má v mobilu nějakou aplikaci, kterou jsou schopni změřit vzdálenost a čas pohybové aktivity. Například Google Fit, Endomondo, Strava, Samsung Health a další. To znamená, že mohou ukládat a odesílat data (většinou print screen) ohledně času a počtu kilometrů, které zvládli za určitý čas (den, týden, měsíc). Toto používáme opakovaně již 4. týden a jsou vidět pokroky, což je pro žáky motivací a mohou mezi sebou soutěžit.“

Učitelka tělesné výchovy při distanční výuce (INFIS Plzeň)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Online cvičebnice pro výuku českého jazyka

Online cvičebnice pro výuku českého jazyka

„Studentům doporučuji pro zdokonalení pravopisu stránky www.pravopisne.cz. Dříve byly tyto stránky volně dostupné, teď je třeba pro využívání registrace. Registrace je výhodná i pro učitele. Můžete si stahovat pravopisná cvičení a vytvořit si virtuální třídu a sledovat, jak jsou žáci v procvičování úspěšní.

Učitelka českého jazyka (INFIS Plzeň)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Aplikace, která mě nadchla – Flipgrid

Aplikace, která mě nadchla – Flipgrid

Co je to flipgrid?

Je to prostředí, které vtáhne žáky i dospělé do světa, kde si mohou vyzkoušet být hvězdami internetových videí. Žáci zde mohou viditelnou a slyšitelnou formou vyjádřit své názory, povyprávět o různých tématech či dát námět k nějaké diskuzi. Jde o sociálně podpůrné vzdělávací prostředí.

Tuto aplikaci využívám ve všech ročnících, ve kterých vyučuji, tzn. od primy po kvartu a od 1. ročníku po 4. na vyšším gymnáziu. Mám takové zkušenosti, že ve výuce, kdy jsou žáci v přímém kontaktu se svými spolužáky, nemluví tolik otevřeně. Žák si v aplikaci zvolí své tempo, podílí se na výuce a rozvíjí se. Vnímám to také tak, že dávám žákovi možnost prosadit se.

Žáci se díky aplikaci Flipgrid navzájem inspirují, hodnotí sami sebe, ale i spolužáky. Mohou rozvíjet nejen svoje schopnosti, ale i schopnosti druhých a vyjádřit nápady na zlepšení.

Mluvená cvičení jsou důležitá pro trénink plynulého projevu. Žáci si při mluvení zlepšují také soustředěnost a trénují výslovnost.

 

učitelka NJ, GaSOŠ Rokycany

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Využití aplikace Desmos v matematice

Využití aplikace Desmos v matematice

Aplikace obsahuje řadu matematických témat, která jsou přímo stavěna na samostatnou práci žáků. Nenajdete zde typové, abstraktní úlohy. Naopak, úlohy jsou vždy zasazeny do prostředí, kterému žáci rychle porozumí. Prostředí umožňuje žákům experimentovat s matematikou. Úlohy jsou navrženy tak, že žák dostává zpětnou vazbu implicitně z kontextu úlohy. Například v aktivitě Kuličková dráha: lineární žák vidí, že kuličky minuly nějakou hvězdu. Úlohy jsou široce otevřené a většinou existuje mnoho různých, správných řešení dané úlohy

S aplikací Desmos (www.desmos.com) pracuji již delší dobu v hodinách matematiky, v souvislosti s distanční výukou je, ale využití této aplikace intenzivnější.

V současnosti považuji za zásadní následující výhody:

  • Integrace do Google Classroom, které využíváme jako základní digitální platformu pro komunikaci s žáky během distančního studia
  • Vzhledem k tomu, že aplikace je v anglickém jazyce, uplatňuji při práci s aplikací i prvky metody CLIL. Taktéž je možné aplikaci přeložit do češtiny pomocí automatického překladu, který je běžně dostupný v internetovém prohlížeči (překlad není bez chyb, ale velmi pomůže).
  • Jednotlivá témata jsou v aplikaci nahlížena i z jiného úhlu pohledu, než je v naší běžné středoškolské matematice běžné. To vede k větší atraktivitě pro žáky i k hlubšímu pochopení dané oblasti
  • S aplikací se výborně pracuje i při poskytování zpětné vazby žákům (na doplňujícím obrázku jsou jména anonymizována, já mám samozřejmě k dispozici reálné údaje)

učitel matematiky, fyziky a informatiky, Rokycany

Co se týče učiva, pokrývá Desmos většinu klíčových konceptů z algebry. Bohužel zde není mnoho aktivit zaměřených na geometrii, neboť jí není v USA věnována taková pozornost jako u nás.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Online nástroje pro efektivnější výuku zeměpisu

Online nástroje pro efektivnější výuku zeměpisu

V rámci distanční výuky jsem postupně vyzkoušela několik nástrojů, které mi pomohli zefektivnit výuku.
Interaktivní atlas

V současné době nejvíce jako učitelka zeměpisu využívám interaktivní atlas od mapy.cz, který nabízí širokou škálu možností a zobrazení a umožní tak studentům, kteří nemají přístup k papírové variantě plnit úkoly. Velkou výhodu vidím i v aktuálnosti dat, která jsou přebírána z OSN a jsou aktuálnější než ta v papírovém atlase.

Nearpod

Nearpod je dalším nástrojem po kterém sahám velmi často (denně). Líbí se mi možnost práce každého studenta zvlášť, ale i dohromady na tzv. collaborate board (interaktivní tabule, kam žáci píší a navzájem své odpovědi vidí a mohou „srdíčkovat“, díky tomu byl mnou oblíbený Jamboard od Googlu přesunut do pozadí.

Díky široké škále činností, jsem Nearpod postupně zařadila na vrchol mnou používaných nástrojů a nahradil téměř všechny předešlé. Hojně využívám přiřazování, dokreslování či dopisování, kvízy a soutěže, které studenty velmi baví a já nemusím vytvářet kahoot, qiuzziz nebo quizlety zvlášť, ale mám vše v jednom nástroji.

V rámci Nearpodu mohu dávat odkaz na video a přidat k videu otázky, což nahradilo předchozí oblíbenou aplikaci Edpuzzle, kterou jsem využívala hlavně pro asynchronní hodiny.

Nearpodu vidím práci každého studenta, díky tomu jsem vyřadila i aplikaci Classkick, kterou jsem využívala v minulosti.

Také mohu studentům představit novou látku ve formě slidů, tato forma je oproti google.slides velmi strohá a jednoduchá, ale účel splní.

Všechny zmiňované nástroje jsem využívala a postupně vyřadila a nahradila jednou jedinou…Nearpodem. Je možné, že narazím na omezené množství vytvořených témat, ale v současné době mám pro každou třídu 1 lekci v Nearpodu a informace postupně rozšiřuji. Studenti tak vidí vše v jednom dokumentu. Jediná aplikace, která zůstává nenahraditelná Nearpodem a občas po ní sáhnu je Flippity.

 

učitelka zeměpisu, GaSOŠ Rokycany

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Tvorba online testů a kvízů v aplikaci Quizizz

Tvorba online testů v aplikaci Quizizz

Vytváření online testů lze kromě MS Forms nebo Google formulářích i v aplikaci Quizizz.

Tato aplikace nabízí některé funkce, které jsou v jiných placené. Zadání si mohu vytvořit sama nebo použít ty, které byly vytvořeny již někým jiným. Pokud se mi určitá otázka nehodí nebo ji chci změnit, není to problém. Pokud si test vytvářím, nesmím zapomenout vlevo kliknout na kolečko, které označuje správnou odpověď (těch může být více) u dané otázky. Ke každé ještě mohu vložit (pro zpřesnění či zpestření) libovolný obrázek.

V této aplikaci mám jistotu, že žáci ho uvidí v plné kráse. V levé části aplikace je knihovna se všemi mými testy. Pod tím i reports, neboli výsledky žáků. Odpovědi i otázky se mohou zpřeházet. Žák dostane kód a své tempo v odpovídání si může přizpůsobit svým schopnostem. Testy lze řešit jako domácí úkol, soutěž ve škole, na delší písemky. Vyhodnocení je v procentech v barevné tabulce uspořádané sestupně.

učitelka odborných předmětů, Kralovice

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Jednoduchá analýza online výuky v MS Teams

Jednoduchá analýza online výuky v MS Teams

Aplikace Insights v Microsoft Teams používá přehledné zobrazení dat, které vám pomůže se rychle zorientovat v aktivitě všech svých studentů na Teams – od odevzdávání zadání až po zapojení se do konverzace v hodinách. Díky zvýraznění důležitých trendů v aktivitě studentů vám může řídicí panel aplikace Insights ušetřit čas při plánování, poskytování zpětné vazby a poskytování pomoci tam, kde je potřeba.

Předcházet zbytečným dohadům mi pomáhá aplikace Insights. Žákům mohu zpětně dokázat jejich digitální aktivitu. Vložila jsem si ji jako další kartu v Teams (V Teams přejděte na tým předmětu, ke kterému chcete přidat aplikaci Insights. Vyberte Tlačítko Přidat a přidejte novou kartu). Po rozkliknutí se  jako první ukáže celkový souhrn (viz. obrázek níže). Kliknu na neaktivní studenty a rozbalí se mi jejich seznam s modrými a červenými proužky. Stačí na ně najet myší a ukáže se okénko s textem, např: 10:00 Schůzka: 32 min z 53 (organizátor: Marie).

V rámci předmětu mám přehled o všech aktivitách žáka a nejen schůzkách, např. v jaký den a v kolik hodin otevřel soubor s úkolem, kdy odevzdal samostatnou práci, atd. Nemusím si každou online hodinu stahovat prezenčku a mít v PC nespočet dalších souborů. Mohu si nastavit libovolné období, ve kterém chci sledovat digi aktivitu v Teams.

 

Marie, učitelka odborných předmětů, Kralovice

 

Níže vidíme u konkrétního žáka - v jaký den v kolik hodin otevřel Soubor s úkolem.
O aplikaci Insights

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Využití SmartBoardu v odborných předmětech

Využití SmartBoardu v odborných předmětech

Využití dotykové tabule Smart v hodinách odborných předmětů pro efektivnější výklad a pochopení probíraných témat, včetně aktivizace žáků.

Dotykovou tabuli Smart využívám ve škole především v odborných předmětech, jako jsou Motorová vozidla, Mechanizační prostředky a Technická dokumentace. Smart umožňuje kromě klasické prezentace pohyblivost obrázků, dále využívám nástroje tzv. kouzelného pera pro zvětšení a zmenšení detailu na schématech nebo fotografií strojů a mizení podtrženého textu perem, který byl již probrán a nemíchá se tak s novými informacemi. Dále je také možnost do prezentace zakomponovat kvíz na zopakování učiva. Žáci také s oblibou na interaktivní tabuli dopisují chybějící texty nebo dokreslují schémata. Smart umožňuje i využití nástrojů pro rýsování na interaktivní tabuli (úhloměr, pravítko nebo kružítko), proto velmi úspěšně provádím v hodinách Technické dokumentace ukázkové výkresy jednoduchých geometrických těles v daných rozměrech.

Pro přípravu prezentací používám aplikaci Smart Notebook, kde si mohu připravit nejrůznější prezentace a aktivity pro žáky.

učitel odborných předmětů, SŠ Kralovice

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email