[searchandfilter fields="search,kompetence,skoly" types=",checkbox,checkbox"]

Nearpod – interaktivní prezentace

Nearpod – interaktivní prezentace

Vaplikaci Nearpod je možné tvořit interaktivní prezentace, které žáky zaujmou a vnesou do hodin „nový svěží vítr“. Každý slide je jiný, žáci si můžou zahrát pexeso, poslechnout audio i video, odpovídat na otázky i využít 3D mapy, případně se ocitnout před budovou, o které si povídáme.

Do aplikace Nearpod je možné přihlášení zdarma. Poté lze založit prezentaci pomocí výběru v levém menu „My leassons“, „Create“, „Lessons“.

Prezentaci stačí pojmenovat a začít tvořit jednotlivé stránky (slidy) přes tlačítko +.
Lze vkládat textové
slidy, videa, audio, pdf i 3D pohled, dále aktivity jako jsou například pexeso, otázky, kreslení či vložit krátký testík na paměť. 
 

Vzniklá prezentace jde sdílet sžáky, kteří si prezentaci mohou vypracovat samostatně či kolektivně ve třídě. Prezentace lze súspěchem využít pro aktivizaci žáků na začátku hodiny i jako domácí přípravu či prezentaci během hodiny. 

Ukázka pexesa:

Kahoot- soutěžit žáky baví!

Kahoot- soutěžit žáky baví!

 Kahoot je aplikace (zdarma), kde je již vytvořeno množství kvízů na různé téma a svůj vlastní kvíz si může každý vytvořit či upravit kvíz stávající. Následně si tento kvíz může zahrát libovolné množství žáků a vzdělat se zábavnou formou. 

Existuje stránka, kde se učitel zaregistruje a vybírá či tvoří kvízy pro žáky na dané téma https://kahoot.com/schools-u/.
A pak také existuje st
ránka pro žáky – hráče kvízu 
https://kahoot.it/kde žáci zadají kód, který je nechá vstoupit do toho správného kvízu. Po přihlášení do „učitelského Kahootu“ na hlavní liště nahoře vyberete možnost Discover, a zadáte téma kvízu, které se Vám hodí do hodiny. 

Kvízy jsou seřazeny podle nejvíce „hraných“, jeden zkvízů si vyberete a zvolíte Edit a Duplicate – tím se vybraný kvíz zkopíruje do „Vaší knihovny kvízů“. Kvíz lze libovolně upravit. Po dokončení úprav či tvorbě kvízu dáte Play->Teach a zvolíte variantu, jestli budou žáci hrát na týmy nebo každý za sebe. PIN, který se vygeneruje , poskytnete žákům, kteří se přihlásí do hry pod „žákovským linkem“. Zábava může začít! Na konci hry jsou vyhlášeny stupně vítězů a zní famfáry… Žáky tato forma opakování velmi baví.  

Mentimeter, jako nástroj pro rychlé opakování

Mentimeter, jako nástroj pro rychlé opakování

V aplikaci Mentimeter lze s úspěchem tvořit prezentace, ale také ho využít na velmi efektní opakování.

Zdarma se přihlásíte do aplikace https://www.mentimeter.com/app, ve které si zvolíte novou prezentaci s jedním slidem, kde vyberete např. „slovní mrak“ nebo-li „word cloud“ a vymyslíte otázku. 

S úspěchem používám např. toto: Jmenuj autory, díla či zajímavosti, které tě v dnešní hodině zaujali. Žákům dávám možnost uvést 3 jednoslovné či dvouslovné výrazy a nasdílím link prezentace. Vpravo dole vidím, kolik žáků odpovědělo, avšak je to anonymní, takže nepoznáme adresně, který žák ještě neodpověděl. Čím více uvádí žáci shodné výrazy, tím je slovo větší.

Slovní mrak vypadá například takto:

My si o slovním mraku vždy ještě povídáme a vidíme, jaká informace zaujala žáky nejvíce a nejvíce si danou věc pamatují. Je to opakování a zároveň zpětná vazba pro učitele. Lze to s úspěchem použít před koncem hodiny na zopakování a dostanou se na řadu všichni, nebo pak lze slovní mrak využít jako úvod do další hodiny.

Jazyková aplikace – WocaBee

Jazyková aplikace - WocaBee

WocaBee je aplikace, která výrazně pomáhá studentům naučit se cizí slovíčka jakéhokoliv jazyka rychle, jednoduše a efektivně.

Učitel spravuje třídu: přidává balíčky slov např. jednou nebo dvakrát týdně. Studenti si slovíčka procvičí ve formě domácího úkolu. Učitel vidí, kdo dokončil domácí úkoly a která slova se žákovi těžce učí. Lze využít pro každý ročník, neboť je možné, aby učitel nastavoval úroveň i téma.

Tato aplikace sice není zdarma, ale je cenově dostupná.

Seznam podporovaných jazyků: Slovensky, Polsky, Francouzsky, Rusky, Anglicky, Chorvatsky, Maďarsky, Italsky, Německy, Latinsky, Esperanto, Španělsky, Česky

Učitelé jazyků, SŠ Oselce

Volně dostupné výukové zdroje na internetu

Volně dostupné výukové zdroje na internetu

I přes to, že škola má zakoupenou celou řadu výukových programů, čas od času sáhneme i k volně dostupným aplikacím, některé doporučujeme pro domácí přípravu, protože žáci s mentálním postižením potřebují stále udržovat motivaci a nutně potřebují názornost. 

ŠKOLÁKOV

Tento nástroj doporučujeme pro domácí procvičování učiva, hlavně českého jazyka. Výhodou je, že se cvičení automaticky opravují a prostředí je uživatelsky přívětivé. 

Oficiální stránky aplikace školákov

ALÍK – INTERNET PRO DĚTI

Další léty prověřený web s možností stáhnout si mobilní aplikaci Hravé učení za symbolickou cenu. V neplacené zóně žáky zajímá nejvíce záložka hry, soutěže a vtipy, pokud to téma hodiny umožňuje, procvičujeme  čtení textů. 

 Oficiální web Alík.cz

 

vedení školy, OŠ, ZŠ a MŠ Plzeň

Programy Didakta

Programy Didakta

Sada výukových programů opavské firmy Silcom je určena pro žáky základních škol, ale vzhledem k tomu, že naše obory středního vzdělání jsou určeny výhradně pro žáky s mentálním postižením, můžeme je kolegům ze speciálních škol doporučit. 

Nabídka pokrývá celou škálu předmětů, lze je nakupovat postupně nebo ve zvýhodněném balíčku. Po registraci školy lze jednoduše stáhnout celou sadu do počítačů ve třídách a následně se již otvírají z ikony na ploše a automaticky se aktualizují. Většina programů má část výukovou a část herní, která je žáky velmi oblíbená Výborně se s nimi pracuje na interaktivní tabuli, bez rozdílu značky. Podmínkou je pouze internetové připojení. Hodně využíváme programy Dopravní výchova, Český jazyk, Zlomky, Lidské tělo, Česká republika a její kraje a Evropská unie. Oceňujeme, že v době uzavření škol firma zpřístupnila programy všem žákům školy na domácích počítačích (obdrželi speciální heslo). 

vedení školy, OŠ, ZŠ a MŠ Plzeň

Jak využít fitness aplikace v tělesné výchově

Jak využít fitness aplikace v tělesné výchově

V tělesné výchově jsem s žáky využila toho, že každý žák má v mobilu nějakou aplikaci, kterou jsou schopni změřit vzdálenost a čas pohybové aktivity. Například Google Fit, Endomondo, Strava, Samsung Health a další. To znamená, že mohou ukládat a odesílat data (většinou print screen) ohledně času a počtu kilometrů, které zvládli za určitý čas (den, týden, měsíc). Toto používáme opakovaně již 4. týden a jsou vidět pokroky, což je pro žáky motivací a mohou mezi sebou soutěžit.“

Učitelka tělesné výchovy při distanční výuce (INFIS Plzeň)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Online cvičebnice pro výuku českého jazyka

Online cvičebnice pro výuku českého jazyka

„Studentům doporučuji pro zdokonalení pravopisu stránky www.pravopisne.cz. Dříve byly tyto stránky volně dostupné, teď je třeba pro využívání registrace. Registrace je výhodná i pro učitele. Můžete si stahovat pravopisná cvičení a vytvořit si virtuální třídu a sledovat, jak jsou žáci v procvičování úspěšní.

Učitelka českého jazyka (INFIS Plzeň)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Aplikace, která mě nadchla – Flipgrid

Aplikace, která mě nadchla – Flipgrid

Co je to flipgrid?

Je to prostředí, které vtáhne žáky i dospělé do světa, kde si mohou vyzkoušet být hvězdami internetových videí. Žáci zde mohou viditelnou a slyšitelnou formou vyjádřit své názory, povyprávět o různých tématech či dát námět k nějaké diskuzi. Jde o sociálně podpůrné vzdělávací prostředí.

Tuto aplikaci využívám ve všech ročnících, ve kterých vyučuji, tzn. od primy po kvartu a od 1. ročníku po 4. na vyšším gymnáziu. Mám takové zkušenosti, že ve výuce, kdy jsou žáci v přímém kontaktu se svými spolužáky, nemluví tolik otevřeně. Žák si v aplikaci zvolí své tempo, podílí se na výuce a rozvíjí se. Vnímám to také tak, že dávám žákovi možnost prosadit se.

Žáci se díky aplikaci Flipgrid navzájem inspirují, hodnotí sami sebe, ale i spolužáky. Mohou rozvíjet nejen svoje schopnosti, ale i schopnosti druhých a vyjádřit nápady na zlepšení.

Mluvená cvičení jsou důležitá pro trénink plynulého projevu. Žáci si při mluvení zlepšují také soustředěnost a trénují výslovnost.

 

učitelka NJ, GaSOŠ Rokycany

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Využití aplikace Desmos v matematice

Využití aplikace Desmos v matematice

Aplikace obsahuje řadu matematických témat, která jsou přímo stavěna na samostatnou práci žáků. Nenajdete zde typové, abstraktní úlohy. Naopak, úlohy jsou vždy zasazeny do prostředí, kterému žáci rychle porozumí. Prostředí umožňuje žákům experimentovat s matematikou. Úlohy jsou navrženy tak, že žák dostává zpětnou vazbu implicitně z kontextu úlohy. Například v aktivitě Kuličková dráha: lineární žák vidí, že kuličky minuly nějakou hvězdu. Úlohy jsou široce otevřené a většinou existuje mnoho různých, správných řešení dané úlohy

S aplikací Desmos (www.desmos.com) pracuji již delší dobu v hodinách matematiky, v souvislosti s distanční výukou je, ale využití této aplikace intenzivnější.

V současnosti považuji za zásadní následující výhody:

  • Integrace do Google Classroom, které využíváme jako základní digitální platformu pro komunikaci s žáky během distančního studia
  • Vzhledem k tomu, že aplikace je v anglickém jazyce, uplatňuji při práci s aplikací i prvky metody CLIL. Taktéž je možné aplikaci přeložit do češtiny pomocí automatického překladu, který je běžně dostupný v internetovém prohlížeči (překlad není bez chyb, ale velmi pomůže).
  • Jednotlivá témata jsou v aplikaci nahlížena i z jiného úhlu pohledu, než je v naší běžné středoškolské matematice běžné. To vede k větší atraktivitě pro žáky i k hlubšímu pochopení dané oblasti
  • S aplikací se výborně pracuje i při poskytování zpětné vazby žákům (na doplňujícím obrázku jsou jména anonymizována, já mám samozřejmě k dispozici reálné údaje)

učitel matematiky, fyziky a informatiky, Rokycany

Co se týče učiva, pokrývá Desmos většinu klíčových konceptů z algebry. Bohužel zde není mnoho aktivit zaměřených na geometrii, neboť jí není v USA věnována taková pozornost jako u nás.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email