[searchandfilter fields="search,kompetence,skoly" types=",checkbox,checkbox"]

Jak využít Google Classroom nejen pro výuku

Jak využít Google Classroom nejen pro výuku

Virtuální sborovna
Ředitel školy založil učebnu v G-Classroom, která slouží jako virtuální sborovna. Do této virtuální sborovny jsou vkládány materiály týkající se týdenních plánů, zápisů z pedagogických rad, legislativní novinky, informace vedení školy, ankety, organizace školního roku. Výhodou je, že je všechno pohromadě a lépe dohledatelné než v e-mailech. Dalším bonusem je, že je možné materiály, které je třeba zpracovat zadat pomocí úkolu s časovým limitem (deadlinem). Tento způsob využití G-Classroom lze využívat během koronavirové krize, ale i samozřejmě v běžném provozu, kdy učitelé ocení shromáždění potřebných informací na jednom místě a především on-line přístup.

 

Třídní skupiny, třídnické hodiny

V G-Classroom nemáme založené jen učebny pro výuku, ale také třídní skupiny pro vedení třídnické agendy (informace, komunikace s třídním učitelem),rychlé společné informace mezi třídním a žáky díky streamu. Výhodou je propojení s G-Meetem na on-line třídnickou hodinu.

Předmětové komise

Pro lepší komunikaci, orientaci v materiálech máme v G-Classroom ve škole založené místnosti pro předmětové komise. Výhodou je stejně jako ve virtutální sborovně snadnější vyhledání materiálů. Efektivní je svolání schůzky předmětové komise, jak při prezenční výuce, tak při on-line výuce.

vedení školy, GASOŠ Rokycany

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

MS Forms v Teamsech (rychlé hlasování)

MS Forms a rychlé hlasování v MS Teams

Jednoduchý a efektivní způsob, jak rychle získat odpovědi od žáků, pokud máme k dispozici MS Teams

Používám při třídnických hodinách – online i prezenčních (žáci používají mobil). Nechci se zabývat zvedáním ruky žáků, počítáním atd.

Během  hodiny chci zjistit odpověď na jednoduchou otázku: Chci, aby se třídnická hodina konala? V nabídce možných odpovědí budou mít žáci: pondělí  7:30, pondělí 14:40, úterý 13:50. Cílem je získat jednoznačnou odpověď na danou otázku – rychle, ihned vyhodnocenou, doložitelnou

V MS Teams, v daném kanálu, karta Příspěvky,  začnu psát do nové zprávy @Forms – vyberu typ jednoduchého zadání a zprávu odešlu. Ze zprávy se automaticky vytvoří anketa. Na možnosti může kdokoliv z týmu kliknout a hlasovat. Každý může vybrat pouze jednu možnost. Žáky vyzvu k odpovědi a ihned všichni vidíme nezpochybnitelné výsledky.

Pokud chci, mohu si vytvořenou anketu zobrazit v aplikaci Microsoft Forms.

Učitelka matematiky, SŠ Kralovice