[searchandfilter fields="search,kompetence,skoly" types=",checkbox,checkbox"]

Organizace projektového dne Klíč k příležitostem s využitím digitálních technologií

Organizace projektového dne Klíč k příležitostem s využitím digitálních technologií

V době, kdy nebyla možná osobní účast firem ve škole a bylo potřeba žáky končících ročníků seznámit s možnostmi, které mají po ukončení studia na SOU Domažlice. Byly osloveny firmy, které mají zájem o absolventy našeho SOU. Byl vytvořen harmonogram pro elektronické přihlašování firem.

Na školním webu byla vytvořena záložka s názvem projektu Klíč k příležitostem. Pod logo firmy byl uložen odkaz na schůzku s firmou. Bylo přesně stanoveno, která firma osloví daný ročník a jaký obor vzdělávání. Tzn. například strojírenské firmy oslovily obory strojní mechanik, obráběč kovů a mechanik seřizovač. Kuchaře číšníka a kosmetičky oslovily firmy a hotely převážně ze SRN. O akci byl velký zájem, celkem se přihlásilo cca 30 firem.

V daném časovém harmonogramu se přihlašovaly k jednotlivým třídám. Ve třídách byla umístěna interaktivní tabule s propojením na schůzku. Firmy tak mohly sdílet svoje prezentace, nabízet potenciálním uchazečům benefity, které mají.

Nezůstalo pouze u schůzky, která proběhla v jednom dni. Byly předány kontakty na firmy a dále byly pod logo firmy na webu školy umístěny podklady s prezentacemi a dalšími užitečnými informacemi pro potenciální uchazeče.

Aktivita je vhodná zejména v období, kdy z nějakého důvodu není možná osobní účast a přímý kontakt firmy a uchazeče.

Whats App jako neformální komunikační kanál

Whats App jako neformální komunikační kanál

Škola dlouhodobě a bez problémů používá pracovní maily. Nicméně v době uzavření škol vyvstala potřeba komunikovat méně oficiálně, ve skupinkách podle úseků. Nezávisle na sobě se pedagogičtí pracovníci shodli, že naprostá většina už soukromě využívá WhatsApp.

Aplikace je hojně rozšířená, upozornění na zprávu je na telefonu okamžitě vidět; stačilo vytvořit novou skupinku a v době nejpřísnějších opatření a uzavření škol jsme zůstali v osobním kontaktu. Na úseku střední školy jsme ji pojmenovali Distanční výuka, vedení školy ji má pod názvem Pracovní. Vedoucí úseků mohli upozornit na odeslaný mail, bleskurychle zjistit potřebná data, ale nesmírně důležité bylo i udržení vzájemného kontaktu a sdílení pocitů v době, kdy epidemie vrcholila. Výhodou je, že v případě potřeby lze oslovit jen jednoho člena skupiny, pokud jde o osobní dotaz. WhatsApp se překvapivě využívá dál i po otevření škol, už si neposíláme hlášení, jakou má kdo horečku ani koronavirové vtipy, ale zajímavé odkazy, fotky z akcí nebo rychlé vzkazy, které si každý přečte dříve než služební mail.

vedení školy, OŠ, ZŠ a MŠ Plzeň

Věčný problém zpětné vazby

Věčný problém zpětné vazby

Pro vedení školy je nesmírně důležité mít jistotu, že informace byla doručena adresátovi a ten ji vzal na vědomí. Poskytnutá zpětná vazba předchází problémům a nedorozuměním.

Zpětná vazba může být dána v nejrůznějším prostředí. Běžně je to na pracovní mail, jen zřídka SMS nebo jiná forma zprávy. V naší škole máme zavedeno, že všichni pedagogičtí pracovníci musí dát zpětnou vazbu na mail podle přesného pokynu. Nejčastěji svému přímému nadřízenému, někdy přímo ředitelce školy, jindy vyznačením odpovědi v přiloženém dokumentu nebo tabulce. Pouze ve výjimečných případech nemusí zaměstnanci reagovat a pro tyto případy končí zpráva slovy ZV není potřeba. Vedení školy očekává ZV obvykle do druhého dne, v době prázdnin do 3 dnů. Zavedení tohoto pravidla trvalo několik měsíců, ale rozhodně od něj neplánujeme ustoupit. Zpětná vazba krátkou odpovědí poskytuje jistotu, že zpráva byla doručena. Slovíčka: Ano. Beru na vědomí. Děkuji. OK znamenají nejen doručení, ale i pochopení. Je to jistější, než automatická odpověď, že zpráva byla doručena.

vedení školy, OŠ, ZŠ a MŠ Plzeň

Jak využít Google Classroom nejen pro výuku

Jak využít Google Classroom nejen pro výuku

Virtuální sborovna
Ředitel školy založil učebnu v G-Classroom, která slouží jako virtuální sborovna. Do této virtuální sborovny jsou vkládány materiály týkající se týdenních plánů, zápisů z pedagogických rad, legislativní novinky, informace vedení školy, ankety, organizace školního roku. Výhodou je, že je všechno pohromadě a lépe dohledatelné než v e-mailech. Dalším bonusem je, že je možné materiály, které je třeba zpracovat zadat pomocí úkolu s časovým limitem (deadlinem). Tento způsob využití G-Classroom lze využívat během koronavirové krize, ale i samozřejmě v běžném provozu, kdy učitelé ocení shromáždění potřebných informací na jednom místě a především on-line přístup.

 

Třídní skupiny, třídnické hodiny

V G-Classroom nemáme založené jen učebny pro výuku, ale také třídní skupiny pro vedení třídnické agendy (informace, komunikace s třídním učitelem),rychlé společné informace mezi třídním a žáky díky streamu. Výhodou je propojení s G-Meetem na on-line třídnickou hodinu.

Předmětové komise

Pro lepší komunikaci, orientaci v materiálech máme v G-Classroom ve škole založené místnosti pro předmětové komise. Výhodou je stejně jako ve virtutální sborovně snadnější vyhledání materiálů. Efektivní je svolání schůzky předmětové komise, jak při prezenční výuce, tak při on-line výuce.

vedení školy, GASOŠ Rokycany

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

MS Forms v Teamsech (rychlé hlasování)

MS Forms a rychlé hlasování v MS Teams

Jednoduchý a efektivní způsob, jak rychle získat odpovědi od žáků, pokud máme k dispozici MS Teams

Používám při třídnických hodinách – online i prezenčních (žáci používají mobil). Nechci se zabývat zvedáním ruky žáků, počítáním atd.

Během  hodiny chci zjistit odpověď na jednoduchou otázku: Chci, aby se třídnická hodina konala? V nabídce možných odpovědí budou mít žáci: pondělí  7:30, pondělí 14:40, úterý 13:50. Cílem je získat jednoznačnou odpověď na danou otázku – rychle, ihned vyhodnocenou, doložitelnou

V MS Teams, v daném kanálu, karta Příspěvky,  začnu psát do nové zprávy @Forms – vyberu typ jednoduchého zadání a zprávu odešlu. Ze zprávy se automaticky vytvoří anketa. Na možnosti může kdokoliv z týmu kliknout a hlasovat. Každý může vybrat pouze jednu možnost. Žáky vyzvu k odpovědi a ihned všichni vidíme nezpochybnitelné výsledky.

Pokud chci, mohu si vytvořenou anketu zobrazit v aplikaci Microsoft Forms.

Učitelka matematiky, SŠ Kralovice