[searchandfilter fields="search,kompetence,skoly" types=",checkbox,checkbox"]

Tvorba online testů a kvízů v aplikaci Quizizz

Tvorba online testů v aplikaci Quizizz

Vytváření online testů lze kromě MS Forms nebo Google formulářích i v aplikaci Quizizz.

Tato aplikace nabízí některé funkce, které jsou v jiných placené. Zadání si mohu vytvořit sama nebo použít ty, které byly vytvořeny již někým jiným. Pokud se mi určitá otázka nehodí nebo ji chci změnit, není to problém. Pokud si test vytvářím, nesmím zapomenout vlevo kliknout na kolečko, které označuje správnou odpověď (těch může být více) u dané otázky. Ke každé ještě mohu vložit (pro zpřesnění či zpestření) libovolný obrázek.

V této aplikaci mám jistotu, že žáci ho uvidí v plné kráse. V levé části aplikace je knihovna se všemi mými testy. Pod tím i reports, neboli výsledky žáků. Odpovědi i otázky se mohou zpřeházet. Žák dostane kód a své tempo v odpovídání si může přizpůsobit svým schopnostem. Testy lze řešit jako domácí úkol, soutěž ve škole, na delší písemky. Vyhodnocení je v procentech v barevné tabulce uspořádané sestupně.

učitelka odborných předmětů, Kralovice

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Jednoduchá analýza online výuky v MS Teams

Jednoduchá analýza online výuky v MS Teams

Aplikace Insights v Microsoft Teams používá přehledné zobrazení dat, které vám pomůže se rychle zorientovat v aktivitě všech svých studentů na Teams – od odevzdávání zadání až po zapojení se do konverzace v hodinách. Díky zvýraznění důležitých trendů v aktivitě studentů vám může řídicí panel aplikace Insights ušetřit čas při plánování, poskytování zpětné vazby a poskytování pomoci tam, kde je potřeba.

Předcházet zbytečným dohadům mi pomáhá aplikace Insights. Žákům mohu zpětně dokázat jejich digitální aktivitu. Vložila jsem si ji jako další kartu v Teams (V Teams přejděte na tým předmětu, ke kterému chcete přidat aplikaci Insights. Vyberte Tlačítko Přidat a přidejte novou kartu). Po rozkliknutí se  jako první ukáže celkový souhrn (viz. obrázek níže). Kliknu na neaktivní studenty a rozbalí se mi jejich seznam s modrými a červenými proužky. Stačí na ně najet myší a ukáže se okénko s textem, např: 10:00 Schůzka: 32 min z 53 (organizátor: Marie).

V rámci předmětu mám přehled o všech aktivitách žáka a nejen schůzkách, např. v jaký den a v kolik hodin otevřel soubor s úkolem, kdy odevzdal samostatnou práci, atd. Nemusím si každou online hodinu stahovat prezenčku a mít v PC nespočet dalších souborů. Mohu si nastavit libovolné období, ve kterém chci sledovat digi aktivitu v Teams.

 

Marie, učitelka odborných předmětů, Kralovice

 

Níže vidíme u konkrétního žáka - v jaký den v kolik hodin otevřel Soubor s úkolem.
O aplikaci Insights

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Využití SmartBoardu v odborných předmětech

Využití SmartBoardu v odborných předmětech

Využití dotykové tabule Smart v hodinách odborných předmětů pro efektivnější výklad a pochopení probíraných témat, včetně aktivizace žáků.

Dotykovou tabuli Smart využívám ve škole především v odborných předmětech, jako jsou Motorová vozidla, Mechanizační prostředky a Technická dokumentace. Smart umožňuje kromě klasické prezentace pohyblivost obrázků, dále využívám nástroje tzv. kouzelného pera pro zvětšení a zmenšení detailu na schématech nebo fotografií strojů a mizení podtrženého textu perem, který byl již probrán a nemíchá se tak s novými informacemi. Dále je také možnost do prezentace zakomponovat kvíz na zopakování učiva. Žáci také s oblibou na interaktivní tabuli dopisují chybějící texty nebo dokreslují schémata. Smart umožňuje i využití nástrojů pro rýsování na interaktivní tabuli (úhloměr, pravítko nebo kružítko), proto velmi úspěšně provádím v hodinách Technické dokumentace ukázkové výkresy jednoduchých geometrických těles v daných rozměrech.

Pro přípravu prezentací používám aplikaci Smart Notebook, kde si mohu připravit nejrůznější prezentace a aktivity pro žáky.

učitel odborných předmětů, SŠ Kralovice

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Procvičení gramatiky a slovní zásoby v aplikaci Quizlet

Procvičení gramatiky a slovní zásoby v aplikaci Quizlet

Ideální online nástroj s nejrůznějšími formami procvičení při hodině anglického jazyka

Na procvičování různých gramatických jevů či slovní zásoby používám aplikaci Quizlet. Žáci mnou vytvořené sady procvičují i doma formou Flashcards. Na jedné straně české, na druhé anglické. Mohou si cvičit, jak slovo napsat, mohou opakovat výběrem správného nebo spojováním. Používám verzi online, v angličtině. V češtině to pro mne je zbytečné. Ve třídě se ujala zejména forma opakování zvaná Quizlet – Gravity, kde žáci sbírají body za správné odpovědi a soutěží tak mezi sebou, kdo jich získá víc. Výhodou jsou různé úrovně rychlosti, je to tedy vhodné i pro pomalejší žáky.

Quizlet je skvělá aplikace, kterou můžete používat také v mobilním telefonu.

učitelka AJ a D, SŠ Kralovice.

Seznámení s aplikací Quizlet v krátkém instruktážním videu (6 min.)

Rychlé kvízy v MS Forms ve výuce

Rychlé kvízy v MS Forms ve výuce

Efektivní nástroj pro rychlé kvízy pro zopakování témat z výuky, ale i pro tvorbu závěrečných testů

V hodině angličtiny i v hodině dějepisu používám na konci hodiny k zopakování probrané látky krátký kvíz v aplikaci Forms. Je to rychlé, děti to baví, samo se to vyhodnotí a já mám okamžitou zpětnou vazbu, zda žáci látku pochopili či ne. I žáci si mohou porovnat své výsledky s ostatními žáky a zjistit na jaké úrovni se jejich znalosti nacházejí.

učitelka AJ a D, SŠ Kralovice

Na opakování látky (zejména posledních 3. ročníků) používám pravidelně aplikaci z Office 365 – MS Forms. Vypracuji v nich závěrečné testy, které budou žáci vyplňovat v rámci závěrečné písemné zkoušky. Je to časově náročnější na přípravu, ale výhodou je, že se v aplikaci mohou různě prohazovat otázky a tak mohu jeden test využít několikrát a mám i jistotu, že žáci od sebe neopisují, protože mají každý jinou variantu. Zároveň mohu test využít i v dalších letech. 

učitel odborných předmětů, SŠ Kralovice

Prezentace v online nástroji Sway v rámci Office 365

Prezentace v online nástroji Sway v rámci Office 365

Sway je jednoduchý a intuitivní nástroj pro tvorbu online prezentací, dokumentů a dalších informačních materiálů. 
Pro žáky jsem připravila v předmětu pečovatelství prezentaci v aplikaci Sway. Prezentace byla zaměřena na problematiku polidštění přístupu k uživatelům sociálních služeb. Je určena pro předvádění ve výuce a sdílení na internetu. 
Pro žáky je to velmi přínosné, protože se k prezentaci dostanou odkudkoliv pomocí webu. Pro vyučující vidím výhodu v tom, že je to nové a velice efektivní, prezentovat můžeme odkudkoli, kde je připojení na internet. Snadno jdou vkládat textové informace, obrázky, obrázkové galerie, videa, zvukové nahrávky, atd. Do prezentace lze taktéž vložit připravený kvíz z MS Forms a ten pak procházet. V rámci tvorby prezentace se mohu více soustředit na informace (obsah), co žákům potřebuji sdělit a umísťování a vzhled nechám na prezentační aplikaci. Existuje totiž zde mnoho pěkných šablon, které můžete využít a netrávit tak mnoho času formátováním obsahu. Vřele doporučuji.
učitelka odborných předmětů, SŠ Kralovice.

Digitální zdroje České televize ČT Edu

Digitální zdroje České televize ČT Edu

Doplnění a zpestření výuky z databáze vzdělávacích videí České televize.

V době distanční výuky se mi osvědčily, zejména v 1. a 2. ročnících tříletých technických oborů k doplnění a oživení učiva využívat nabídku České televize ČT EDU. Videa jsou na webu velmi pěkně řazena dle stupně vzdělávání a dle jednotlivých předmětů a obsah se neustále aktualizuje. Zveřejněná videa výuku vhodně doplní a mají v sobě vždy i něco navíc, co žáky většinou zaujme. Řadu žáků inspirují videa ke zhlédnutí i dalších publikovaných materiálů.

Zajímavě se dají využívat i ve Wordu přiložené pracovní listy. 

Učitelka Českého jazyka, SŠ Kralovice

MS Forms v Teamsech (rychlé hlasování)

MS Forms a rychlé hlasování v MS Teams

Jednoduchý a efektivní způsob, jak rychle získat odpovědi od žáků, pokud máme k dispozici MS Teams

Používám při třídnických hodinách – online i prezenčních (žáci používají mobil). Nechci se zabývat zvedáním ruky žáků, počítáním atd.

Během  hodiny chci zjistit odpověď na jednoduchou otázku: Chci, aby se třídnická hodina konala? V nabídce možných odpovědí budou mít žáci: pondělí  7:30, pondělí 14:40, úterý 13:50. Cílem je získat jednoznačnou odpověď na danou otázku – rychle, ihned vyhodnocenou, doložitelnou

V MS Teams, v daném kanálu, karta Příspěvky,  začnu psát do nové zprávy @Forms – vyberu typ jednoduchého zadání a zprávu odešlu. Ze zprávy se automaticky vytvoří anketa. Na možnosti může kdokoliv z týmu kliknout a hlasovat. Každý může vybrat pouze jednu možnost. Žáky vyzvu k odpovědi a ihned všichni vidíme nezpochybnitelné výsledky.

Pokud chci, mohu si vytvořenou anketu zobrazit v aplikaci Microsoft Forms.

Učitelka matematiky, SŠ Kralovice

Aplikace Whiteboard v MS Teams

Aplikace Whiteboard v MS Teams

V aplikaci Microsoft Teams využívám s žáky při online výuce aplikaci Whiteboard. Je to neomezeně velká tabule s pomocí které si s žáky vyměňuji informace, zápisky a nápady. 

Psát mohu jak já, tak i žáci. K psaní využívám grafický tablet (lze i myš). Sestavujeme např. řadu čísel ABAKU. Zadání napíši žákům na tabuli. Poté vyvolám a žáci píší řešení. Ostatní si řeší příklady do sešitu. Postup na tabuli mají ke kontrole, popřípadě k diskusi. Moje role je určovat, kdo bude na tabuli psát a řešit příklady.

Tabuli si připravuji před výukou. Žákům připravím zadání – mají za úkol každý vymyslet co nejvíce příkladů z abakového řetězce. Při výuce tabuli sdílím. Žáci doplňují potřebné. Žákům mohu poskytnout odkaz na dopracování – žáci mohou pracovat i po ukončení online hodiny.

Tabuli používám při online výuce ve všech třídách prvních ročníků na začátku hodiny, jako malou rozcvičku.

Učitelka matematiky, SŠ Kralovice

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email