[searchandfilter fields="search,kompetence,skoly" types=",checkbox,checkbox"]

Zpětná vazba ve výuce pomocí aplikace Plickers

Zpětná vazba ve výuce pomocí aplikace Plickers

Jedná se o zajímavou volně dostupnou aplikaci na hodnocení nebo poskytování zpětné vazby žákům. Platforma umožňuje obvyklé věci, tedy zakládání tříd (i jejich import z Google Classroom), tvorbu otázek, jejich uspořádání do alb, setů apod. Otázky se pak přiřadí do streamu pro danou třídu. Na rozdíl od jiných podobných aplikací je ale připojení k síti a do systému vyžadováno pouze po učiteli. Žáci naproti tomu mají kartičky s vygenerovaným čárovým kódem, nikoliv mobil nebo tablet.
Jak to celé funguje?

Učitel pošle do streamu otázky pro danou třídu a promítá je na dataprojektor. Zároveň má spuštěnou aplikaci na mobilním zařízení (pro všechny aktuální platformy, dokonce ještě i pro mobilní zařízení s OS Windows Mobile). Po zobrazení otázky žáci zvednou svou kartičku s čárovým kódem a otočí ji podle toho, jak chtějí odpovědět (čtvercová kartička má strany označené malými písmeny A, B, C, D – tedy odpovídajícím možnostem v odpovědích). Učitel naskenuje mobilním zařízením zvednuté kartičky a odpovědi se rovnou přenáší do databáze v programu na PC. Na mobilním zařízení učitel zároveň vidí i jména odpovídajících a i to, zda žák odpověděl správně (jméno se zobrazí zeleně) nebo nesprávně (červeně).

Samozřejmě aplikace funguje i v anonymním režimu, bez ukazatele špatné a správné odpovědi, což by při poskytování okamžité zpětné vazby nedávalo smysl. Aplikace poskytuje poměrně komplexní reporty s možností exportu ve formátu csv (MS Excel). V placené verzi jsou i další možnosti navíc.

Nevýhodou je možnost pouze 4 odpovědí, a to pouze ve formátu jeden výběr ze 4 možností.

Aplikace je vhodná pro všechny typy škol, a tedy všechny učitele.

učitel biologie, GaSOŠ Rokycany

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Jednoduchý nástroj pro testování a procvičování – Socrative

Jednoduchý nástroj pro testování a procvičování – Socrative

Webová aplikace Socrative je jednoduchý nástroj pro vytváření testů s možností automatického vyhodnocení vhodný pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Testy lze využít ke klasickému prověřování znalostí, ale i k průběžnému procvičování učiva.

Socrative je aplikace fungující na online systému odpovídání. Učitel vytváří kvízy (testy, cvičení), která zadává žákům. Žáci odpovídají digitální formou a učitel mám možnost v reálném čase sledovat odpovědi jednotlivých žáků. Po ukončení kvízu jsou okamžitě k dispozici výsledky. Při zadávání kvízu je k dispozici pestrá škála nastavení – náhodné generování otázek a odpovědí, „viditelnost“ okamžité zpětné vazby ihned po odpovědi, počet pokusů, … Vytvořené kvízy lze mezi učiteli sdílet pomocí odkazu nebo kódu kvízu.

Fungování aplikace v reálném čase, okamžité výsledky a jejich vizualizace poskytuje učiteli i žákům zpětnou vazbu o zvládnutí dané problematiky.

Aplikace je ve verzi pro žáky a učitele a funguje na všech mobilních platformách i na počítačích. V žákovské verzi není potřeba mít žádný účet. Do kvízu žáci vstupují po zadání názvu místnosti a jména (pokud učitel nastavil – je možné v případě potřeby nechat i anonymně).

V učitelské verzi je potřeba založení účtu. Pak lze vytvářet, spouštět a vyhodnocovat kvízy. K dispozici jsou otázky 3 typů – Multiple Choice, True-False a Short Answer.

Před spuštění kvízu učitel nastavuje možnosti zobrazení otázek žákům:

  • Žák se nedostane na další otázku, dokud nezodpoví aktuálně zobrazenou.
  • Žák má zobrazeny všechny otázky, může mezi nimi libovolně přecházet, vracet se o opravovat svoje odpovědi. Celý kvíz pak odesílá najednou.
  • Poslední variantou je zobrazení otázek řízené učitelem.

V případě neplacené verze má učitel jen jednu místnost a omezený počet současně připojených uživatelů do místnosti. A některá další omezení v nastaveních kvízů. Také není možné odeslat hromadně žákům jejich individualizované výsledky. Učitel je má k dispozici a musel by jednotlivě rozesílat žákům.

V placené verzi lze vytvářet více místností a do nich zadávat konkrétní žáky a jejich emailové adresy. Na tyto adresy se ihned po uzavření kvízu dá odeslat každému žákovi individualizovaný výsledek v PDF s vyznačením jeho odpovědí a správných odpovědí. S tímto dokumentem pak může žák pracovat na odstranění chyb a neznalostí. Dále lze přímo z účtu kontaktovat online podporu a mám zkušenost, že komunikace byla bezproblémová pomocí chatu a emailu.

Učitel má v obou verzích k dispozici statistiky v Excelu a PDF.

Kromě „klasických“ kvízů (testů) má aplikace i „Exit Ticket“, Space Race (závody týmů) a Quick Question.

Aplikaci Socrative používám v matematice, fyzice, ale je použitelná v libovolném předmětu. Používám ve věkovém rozmezí od 1. ročníku SŠ až po maturanty. Mladší žáky momentálně neučím, ale není problém využívat i pro ně.

 

Integrace do hodiny, domácí přípravy (v čem mi aplikace pomáhá)

Na začátku hodiny – rychlý, krátký kvíz (několik jednoduchých otázek) na ověření zvládnutí učiva z minulé hodiny – podle výsledků je pak možné se cíleně vrátit k „problematickým“ otázkám (pokud např. na konkrétní otázku odpoví velké procento žáků špatně – ihned vidím pomocí vizualizace odpovědí a mám možnost okamžité reakce)

Na konci hodiny – ověření porozumění a zvládnutí tématu z dané hodiny.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Tvorba online testů a kvízů v aplikaci Quizizz

Tvorba online testů v aplikaci Quizizz

Vytváření online testů lze kromě MS Forms nebo Google formulářích i v aplikaci Quizizz.

Tato aplikace nabízí některé funkce, které jsou v jiných placené. Zadání si mohu vytvořit sama nebo použít ty, které byly vytvořeny již někým jiným. Pokud se mi určitá otázka nehodí nebo ji chci změnit, není to problém. Pokud si test vytvářím, nesmím zapomenout vlevo kliknout na kolečko, které označuje správnou odpověď (těch může být více) u dané otázky. Ke každé ještě mohu vložit (pro zpřesnění či zpestření) libovolný obrázek.

V této aplikaci mám jistotu, že žáci ho uvidí v plné kráse. V levé části aplikace je knihovna se všemi mými testy. Pod tím i reports, neboli výsledky žáků. Odpovědi i otázky se mohou zpřeházet. Žák dostane kód a své tempo v odpovídání si může přizpůsobit svým schopnostem. Testy lze řešit jako domácí úkol, soutěž ve škole, na delší písemky. Vyhodnocení je v procentech v barevné tabulce uspořádané sestupně.

učitelka odborných předmětů, Kralovice

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Rychlé kvízy v MS Forms ve výuce

Rychlé kvízy v MS Forms ve výuce

Efektivní nástroj pro rychlé kvízy pro zopakování témat z výuky, ale i pro tvorbu závěrečných testů

V hodině angličtiny i v hodině dějepisu používám na konci hodiny k zopakování probrané látky krátký kvíz v aplikaci Forms. Je to rychlé, děti to baví, samo se to vyhodnotí a já mám okamžitou zpětnou vazbu, zda žáci látku pochopili či ne. I žáci si mohou porovnat své výsledky s ostatními žáky a zjistit na jaké úrovni se jejich znalosti nacházejí.

učitelka AJ a D, SŠ Kralovice

Na opakování látky (zejména posledních 3. ročníků) používám pravidelně aplikaci z Office 365 – MS Forms. Vypracuji v nich závěrečné testy, které budou žáci vyplňovat v rámci závěrečné písemné zkoušky. Je to časově náročnější na přípravu, ale výhodou je, že se v aplikaci mohou různě prohazovat otázky a tak mohu jeden test využít několikrát a mám i jistotu, že žáci od sebe neopisují, protože mají každý jinou variantu. Zároveň mohu test využít i v dalších letech. 

učitel odborných předmětů, SŠ Kralovice