[searchandfilter fields="search,kompetence,skoly" types=",checkbox,checkbox"]

Volně dostupné výukové zdroje na internetu

Volně dostupné výukové zdroje na internetu

I přes to, že škola má zakoupenou celou řadu výukových programů, čas od času sáhneme i k volně dostupným aplikacím, některé doporučujeme pro domácí přípravu, protože žáci s mentálním postižením potřebují stále udržovat motivaci a nutně potřebují názornost. 

ŠKOLÁKOV

Tento nástroj doporučujeme pro domácí procvičování učiva, hlavně českého jazyka. Výhodou je, že se cvičení automaticky opravují a prostředí je uživatelsky přívětivé. 

Oficiální stránky aplikace školákov

ALÍK – INTERNET PRO DĚTI

Další léty prověřený web s možností stáhnout si mobilní aplikaci Hravé učení za symbolickou cenu. V neplacené zóně žáky zajímá nejvíce záložka hry, soutěže a vtipy, pokud to téma hodiny umožňuje, procvičujeme  čtení textů. 

 Oficiální web Alík.cz

 

vedení školy, OŠ, ZŠ a MŠ Plzeň

Programy Didakta

Programy Didakta

Sada výukových programů opavské firmy Silcom je určena pro žáky základních škol, ale vzhledem k tomu, že naše obory středního vzdělání jsou určeny výhradně pro žáky s mentálním postižením, můžeme je kolegům ze speciálních škol doporučit. 

Nabídka pokrývá celou škálu předmětů, lze je nakupovat postupně nebo ve zvýhodněném balíčku. Po registraci školy lze jednoduše stáhnout celou sadu do počítačů ve třídách a následně se již otvírají z ikony na ploše a automaticky se aktualizují. Většina programů má část výukovou a část herní, která je žáky velmi oblíbená Výborně se s nimi pracuje na interaktivní tabuli, bez rozdílu značky. Podmínkou je pouze internetové připojení. Hodně využíváme programy Dopravní výchova, Český jazyk, Zlomky, Lidské tělo, Česká republika a její kraje a Evropská unie. Oceňujeme, že v době uzavření škol firma zpřístupnila programy všem žákům školy na domácích počítačích (obdrželi speciální heslo). 

vedení školy, OŠ, ZŠ a MŠ Plzeň

Aplikace Padlet – nejpružnější zdroj informací

Aplikace Padlet nejpružnější zdroj informací

Nástěnky jsou klasika, rozvrh a suplování na nástěnce u ředitelny tradice, ale pokud má škola více budov a nekonečné chodby, nabízí se modernější řešení: aplikace Padlet jako okamžitý zdroj informací. 

Padlet je bezplatná aplikace, lze ji stáhnout z Microsoft Store, můžete ji mít v telefonu i notebooku. Je to velmi šikovný poznámkový blok pro skupinu, která jeho prostřednictvím sdílí informace. Konkrétně v naší škole se využívá k aktualizaci suplování a kontrole přítomnosti vyučujících. Nenahrazuje oficiální záznamy ve školní matrice, jen je ve zjednodušené podobě dává k okamžitému nahlédnutí všem zúčastněným. Telefon s sebou vyučující nosí neustále, mnozí učí během dne v různých budovách a potřebují se někdy ubezpečit, kde budou suplovat, aniž by se přihlašovali k počítači. Nabízí se v české verzi. 

vedení školy, OŠ, ZŠ a MŠ Plzeň

Tablet ve speciální škole

Tablet ve speciální škole

Digitální technologie usnadňují komunikaci se žáky s různými druhy postižení. A protože možností postižení je bohužel hodně, čeká někdy i na zkušené učitele pořádná výzva. Letos k nám nastoupil žák se závažným sluchovým postižením.

Aplikace Znakujte s Tamtamem je určena pro žáky i učitele nebo pro toho, kdo se potřebuje naučit základy českého znakového jazyka. Aplikace je zdarma a máme ji nainstalovanou na tabletu ve třídě, kam chodí žák s kochleárním implantátem, který ale neslyší dobře, nemluví a znakovou řeč umí jen částečně. Díky slovníku znakového jazyka je možná domluva a kontrola porozumění. Paní asistentka aplikaci využívá ke komunikaci a sama zahájila studium znakového jazyka, abychom byli připraveni, kdyby se v budoucnu objevil podobný žák. Tablet se slovníkem znakového jazyka je určen výslovně pro tohoto konkrétního žáka, aby byl vždy při ruce. 

Další tip: “Znakujte s námi” se jmenuje aplikace pro chytré telefony typu Android, která uživatelům nabízí materiál pro výuku českého znakového jazyka. Skládá se ze tří částí: slovníku, výukové sekce a kvízů, v nichž si mohou uživatelé procvičit nabyté znalosti. 

vedení školy, OŠ, ZŠ a MŠ Plzeň

Whats App jako neformální komunikační kanál

Whats App jako neformální komunikační kanál

Škola dlouhodobě a bez problémů používá pracovní maily. Nicméně v době uzavření škol vyvstala potřeba komunikovat méně oficiálně, ve skupinkách podle úseků. Nezávisle na sobě se pedagogičtí pracovníci shodli, že naprostá většina už soukromě využívá WhatsApp.

Aplikace je hojně rozšířená, upozornění na zprávu je na telefonu okamžitě vidět; stačilo vytvořit novou skupinku a v době nejpřísnějších opatření a uzavření škol jsme zůstali v osobním kontaktu. Na úseku střední školy jsme ji pojmenovali Distanční výuka, vedení školy ji má pod názvem Pracovní. Vedoucí úseků mohli upozornit na odeslaný mail, bleskurychle zjistit potřebná data, ale nesmírně důležité bylo i udržení vzájemného kontaktu a sdílení pocitů v době, kdy epidemie vrcholila. Výhodou je, že v případě potřeby lze oslovit jen jednoho člena skupiny, pokud jde o osobní dotaz. WhatsApp se překvapivě využívá dál i po otevření škol, už si neposíláme hlášení, jakou má kdo horečku ani koronavirové vtipy, ale zajímavé odkazy, fotky z akcí nebo rychlé vzkazy, které si každý přečte dříve než služební mail.

vedení školy, OŠ, ZŠ a MŠ Plzeň

Digitální odměny ve speciální škole​

Digitální odměny ve speciální škole

Složení tříd ve speciální škole neumožňuje zařazení testů s hromadným vyhodnocením a tak musíme hodnocení řešit individuálně a s ohledem na mentální věk žáků.

Uvedeme spíše příklady toho, co konkrétní žáci považují za odměnu za splnění úkolu. Je to velmi specifické a zdůrazňuji, že jde o žáky s mentálním postižením a často i autismem. Autisté milují dopravní prostředky a jízdní řády. Jeden si celý rok ve volných chvílích pouští hlášení staničních rozhlasů na nádražích. Druhý videa s jízdou tramvají. Pro třetího je odměna, že si pustí výukový program Lidské tělo a dosazuje názvy kostí. Vydrží to opakovat prakticky celý školní rok, několikrát do týdne. Další si pouští stále stejnou písničku.

Nepomuk – vlaky hlášení (HIS) – Bing video

Výukové programy s hodnocením

Výukové programy s hodnocením

Mentálně postižení žáci potřebují pro další práci zvýšenou motivaci a hlavně pozitivní hodnocení dílčích splněných úkolů.

Protože jsme i na střední škole přeci jen obor speciálního školství, vyhovují nám mnohé výukové programy určené pro první stupeň ZŠ a ty obvykle obsahují i patřičně teatrální hodnocení práce žáka. Pokud je úkol splněn, nesmí vyučující vynechat „odměnu“ v podobě výsledkové listiny nebo diplomu, kde je uvedeno jméno žáka. Vidina diplomu zcela zastíní to, že k jeho dosažení je nutno počítat, doplňovat, skládat. A žáci nadšeně řeší úkoly, které by na vytištěném černobílém papíru odmítali. Díky možnostem digitálních technologií je práce těší. Doporučujeme programy společností Silcom, Petit, Terasoft, Mentio.

Komunikační deník – aplikace pro alternativní komunikaci

Komunikační deník – aplikace pro alternativní komunikaci

Učitelé ve speciálních školách i rodiče žáků s postižením stále hledají možnosti, jak se s dítětem s postižením domluvit, jak se ubezpečit, že správně rozumí on nám a my jemu.

Aplikace Komunikační deník využívá obrázků jako alternativu běžné komunikace u osob se sníženou komunikačních schopností a je především doplňkem tištěného komunikačního deníku využívaného lidmi s poruchami autistického spektra (PAS). Lze ji však využít všude tam, kde existují jakékoliv potíže s verbální komunikací – DMO, Downův syndrom, dysfázie, afázie apod. Aplikace je vybavena základní sadou obrázků rozdělených do sekcí. Maximální konfigurovatelnost aplikace dovoluje nastavit její vzhled podle vlastních potřeb – přesun či skrytí obrázků, nastavení pořadí sekcí či vytvoření nových, změna barev atd. Základní sadu můžete dále rozvíjet uložením vlastních obrázků i fotografií. Součástí je také rodičovský mód.

Stáhnout si aplikaci do mobilního zařízení je možné zdeKomunikační deník – Aplikace na Google Play

Symwriter – program pro alternativní komunikaci

Symwriter - program pro alternativní komunikaci

Symwriter funguje jako jednoduchý textový editor, v němž se ovšem při psaní textu automaticky objevují symboly. 

Ty se zobrazí rovnou nad napsané slovo v textu. Tak lze program využít např. pro jednoduché vytváření materiálů pro klienty, kteří špatně rozumí mluvené nebo psané řeči (např. smlouva uživatele a poskytovatele soc. péče, individuální plány apod). Velké možnosti využití má program pro logopedy. Program je plně lokalizován pro češtinu, obsahuje přes 8 000 symbolů WLS (Widgit Literacy Symbols), k nimž je přiřazeno cca 20 000 českých slov a slovních spojení. Součástí programu je také 1 500 obrázků Widgit (cliparty a fotografie). Menu programu je v češtině. Součástí programu je kvalitní český syntetický hlas pro hlasový výstup (Zuzana od Scan Softu).

symwriter

Věčný problém zpětné vazby

Věčný problém zpětné vazby

Pro vedení školy je nesmírně důležité mít jistotu, že informace byla doručena adresátovi a ten ji vzal na vědomí. Poskytnutá zpětná vazba předchází problémům a nedorozuměním.

Zpětná vazba může být dána v nejrůznějším prostředí. Běžně je to na pracovní mail, jen zřídka SMS nebo jiná forma zprávy. V naší škole máme zavedeno, že všichni pedagogičtí pracovníci musí dát zpětnou vazbu na mail podle přesného pokynu. Nejčastěji svému přímému nadřízenému, někdy přímo ředitelce školy, jindy vyznačením odpovědi v přiloženém dokumentu nebo tabulce. Pouze ve výjimečných případech nemusí zaměstnanci reagovat a pro tyto případy končí zpráva slovy ZV není potřeba. Vedení školy očekává ZV obvykle do druhého dne, v době prázdnin do 3 dnů. Zavedení tohoto pravidla trvalo několik měsíců, ale rozhodně od něj neplánujeme ustoupit. Zpětná vazba krátkou odpovědí poskytuje jistotu, že zpráva byla doručena. Slovíčka: Ano. Beru na vědomí. Děkuji. OK znamenají nejen doručení, ale i pochopení. Je to jistější, než automatická odpověď, že zpráva byla doručena.

vedení školy, OŠ, ZŠ a MŠ Plzeň